Pravidla

Cen cestovního ruchu Olomouckého kraje 2018

Pořadatelem soutěže je Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11, IČ: 60609460 (dále jen “pořadatel”).

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Nominované do jednotlivých kategorií zvolila za účelem představit a zviditelnit výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti cestovního ruchu v Olomouckém kraji odborná hodnotící komise složená z těchto členů:

Zástupci Olomouckého kraje:

Ladislav Okleštěk

Ladislav Okleštěkhejtman (kompetence v oblasti cestovního ruchu)

Adam Kalous

ing. Adam Kalouspředseda výboru pro rozvoj cestovního ruchu

Radek Stojan

Mgr. Radek Stojanvedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů

Zástupce organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu:

Lenka Dusová

Lenka Dusováředitelka

Zástupce akademické obce:

Gabriela Sýkorová Dvorníková

RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníkovávedoucí oddělení komunikace, tisková mluvčí Univerzity Palackého

Zástupce organizace Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu:

Miroslav Petřík

Bc. Miroslav Petříkpředseda správní rady

Zástupce Asociace hotelů a restaurací (sekce Olomoucký kraj):

Robin Hanák

Robin Hanákředitel Clarion Congress Hotel Olomouc****

Ceny budou uděleny v těchto 5 kategoriích:

  1. Nejlepší novinka v cestovním ruchu

  2. Nejlepší místo s faktorem "genius loci"

  3. Nejlepší family friendly zařízení

  4. Nejlepší gastro akce

  5. Nejlepší cyklo destinace

V každé kategorii bude diplomem a plaketou Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje 2018 na základě výsledků internetového hlasování odměněno 1.–3. místo. Vyhlášena bude také Cena hejtmana Olomouckého kraje – Osobnost cestovního ruchu. Vítězové budou na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční 6. září 2018 v Olomouci, pozváni pořadatelem.

Hlasování probíhá na těchto webových stránkách od 23. 7. 2018 do 5. 9. 2018 a to prostřednictvím tlačítka DÁT HLAS u jednotlivých nominovaných v sekci Hlasování.
Více informací o hlasování a výhrách pro hlasující naleznete v sekci Soutěž.