Pravidla

pro udílení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti životní prostředí 2021

Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí se uděluje na základě nominací veřejnosti v těchto kategoriích:

1. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí 2021

1.1. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí – fyzická osoba

1.2. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí – právnická osoba

1.3. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí – obec

2. Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

(cena se uděluje jediné osobě, nikoliv organizaci či skupině osob)

3. Cena za významný počin v recyklaci a využití odpadů


Nominaci na udělení Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí 2021 může navrhnout jakýkoliv občan
nebo i organizace především z území Olomouckého kraje.

Nominace lze podávat od 1. července 2021 do 23. srpna 2021

Nominace je podávána elektronicky pomocí formuláře přístupného na www Ceny Olomouckého kraje (cenykraje.cz), jejím obsahem musí být:

 • jméno kandidáta,
 • podrobný popis konkrétního činu nebo činnosti, za kterou je kandidát navrhován a v čem je výjimečný,
 • jméno a kontakt na navrhovatele pro možnost ověření informací či nejasností.

O udělení ocenění rozhoduje porota složená ze členů Komise Rady Olomouckého kraje pro životní prostředí doplněná o člena Rady Olomouckého kraje, kterému byly svěřeny úkoly v oblasti životního prostředí.

4. Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí 2021

Hlasovat lze pouze pod jednou e-mailovou adresou od spuštění hlasování 15. září 2021 do 30. září 2021,

a to prostřednictvím tlačítka DÁT HLAS u jednotlivých nominovaných v sekci HLASOVÁNÍ.

Nominované na cenu veřejnosti vybere z doručených nominací na udělení výše uvedených cen porota.

V každé kategorii či podkategorii bude diplomem a plaketou oceněno 1. místo dle hodnocení poroty.

Kritéria hodnocení:

Cena za významný počin v ochraně životního prostředí

 • aktivita nebo počin v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života a ochrany přírody a životního prostředí jsou v regionu nebo oboru mimořádné, odvážné, novátorské nebo jinak výjimečné.
 • aktivita nebo počin byly realizovány v posledních 3 letech.
 • aktivita, počin jsou inspirací pro ostatní.
 • ocenění může být navrženo jak za ukončenou, tak i za stále probíhající aktivitu, počin či projekt.

Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

 • významný přínos k praktickému prosazování udržitelného způsobu života a ochraně přírody a životního prostředí především ve vztahu k území Olomouckého kraje.
 • přínos je možné konkrétně popsat.
 • přínos je inspirací pro ostatní,
 • přínos může být významný na různých úrovních (lokální, regionální, národní, mezinárodní).

Vyhlášení výsledků a slavnostní předání bude upřesněno na tomto webu s ohledem na aktuální situaci s Covid-19

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg agency

Partneři:

Rádio Haná net4gas