Pravidla

Cen za přínos v oblasti životního prostředí 2020

Hlasovat lze pod jednou e-mailovou adresou v dané kategorii pouze jedenkrát (u Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí podkategorii). Celkově tedy lze udělit napříč oběma soutěžemi udělit 13 hlasů.

Hlasovat lze u Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí od spuštění hlasování do 23. srpna. U Cen Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu od spuštění hlasování do 30. srpna. Za platné hlasy jsou považovány hlasy udělené v tomto časovém rozmezí.

Pořadatelem soutěže je Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11, IČ: 60609460 (dále jen “pořadatel”).

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Nominované do jednotlivých kategorií zvolila za účelem představit a zviditelnit výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti životního prostředí v Olomouckém kraji odborná hodnotící komise složená z těchto členů:

Zástupci Olomouckého kraje:

Ing. Milan Klimeš - náměstek hejtmana (kompetence v oblasti životního prostředí)

Ing. Josef Veselský - vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Ing. Roman Kalous - předseda Komise pro životní prostředí Rady Olomouckého kraje

Ceny budou uděleny v těchto 4 kategoriích:

  1. OVZDUŠÍ

  2. VODA

  3. EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  4. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V každé kategorií se budou samostatně vyhlašovat podkategorie za dlouhodobý přínos a významný počin v loňském roce.

V každé kategorii bude v každé ze dvou podkategorií diplomem a plaketou Ceny za přínos v oblasti životního prostředí na základě výsledků internetového hlasování odměněno 1. místo. Vyhlášena bude také Cena hejtmana Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti ochrany životního prostředí. Vítězové budou na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční 10. září 2020 v prostorách Staré střelnice v Hranicích, pozváni pořadatelem.

Hlasování probíhá na těchto webových stránkách od spuštění hlasování do 23. 8. 2020 a to prostřednictvím tlačítka DÁT HLAS u jednotlivých nominovaných v sekci Hlasování .

Cen cestovního ruchu Olomouckého kraje 2020

Pořadatelem soutěže je Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11, IČ: 60609460 (dále jen “pořadatel”).

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Nominované do jednotlivých kategorií zvolila za účelem představit a zviditelnit výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti cestovního ruchu v Olomouckém kraji odborná hodnotící komise složená z těchto členů:

Zástupci Olomouckého kraje:

JUDr. Vladimír Lichnovský - uvolněný člen Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu

Mgr. Radek Stojan - ředitel Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o.

Ing. Adam Kalous - předseda Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje

Mgr. Josef Tetera - vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů Krajského úřadu Olomouckého kraje

Zástupce Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

Mgr. Tomáš Rak - ředitel Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

Zástupce Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

Mgr. Djamila Bekhedda – ředitelka Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

Zástupce akademické obce

RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková - vedoucí oddělení komunikace, tisková mluvčí Univerzity Palackého

Zástupce Asociace hotelů a restaurací ČR (sekce Olomoucký kraj)

Robin Hanák - ředitel Clarion Congress Hotel Olomouc****

Ceny budou uděleny v těchto 5 kategoriích:

  1. Novinka v cestovním ruchu

  2. Zimní středisko

  3. Lázeňský balíček

  4. Eco friendly zařízení

  5. Osobnost gastronomie

V každé kategorii bude diplomem a plaketou Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje 2020 na základě výsledků internetového hlasování odměněno 1.–3. místo.

Vyhlášena bude také Cena hejtmana Olomouckého kraje – Osobnost cestovního ruchu. Vítězové budou na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční 24. září 2020 v Arcibiskupském paláci v Olomouci, pozváni pořadatelem.

Hlasování probíhá na těchto webových stránkách od spuštění hlasování do 30. 8. 2020 a to prostřednictvím tlačítka DÁT HLAS u jednotlivých nominovaných v sekci Hlasování .

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg agency

Partneři:

Rádio Haná LEKSYS net4gas