Pravidla

pro udílení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti životní prostředí 2021

Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí se uděluje na základě nominací veřejnosti v těchto kategoriích:

Cena za významný počin v ochraně životního prostředí 2021

Podkategorie:

1.1. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí – fyzická osoba

1.2. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí – právnická osoba

1.3. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí – obec

2. Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

(cena se uděluje jediné osobě nikoliv organizaci či skupině osob)

3. Cena za významný počin v recyklaci a využití odpadů


Nominaci na udělení Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí 2021 mohl navrhnout jakýkoliv občan
nebo i organizace především z území Olomouckého kraje.

Nominace probíhaly od 15. dubna 2021 do 20. června 2021.

Nominace byla podána elektronicky pomocí formuláře přístupného na www Ceny Olomouckého kraje (cenykraje.cz), jejím obsahem bylo:

 • jméno kandidáta,
 • podrobný popis konkrétního činu nebo činnosti, za kterou je kandidát navrhován a v čem je výjimečný,
 • jméno a kontakt na navrhovatele pro možnost ověření informací či nejasností.

O udělení ocenění rozhoduje porota složená ze členů Komise Rady Olomouckého kraje pro životní prostředí doplněná o člena Rady Olomouckého kraje, kterému byly svěřeny úkoly v oblasti životního prostředí.

4. Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí 2021

Hlasovat lze pouze pod jednou e-mailovou adresou od spuštění hlasování v průběhu července 2021 až do 22. srpna 2021,

a to prostřednictvím tlačítka DÁT HLAS u jednotlivých nominovaných v sekci HLASOVÁNÍ.

Nominované na cenu veřejnosti vybere z doručených nominací, na udělení výše uvedených cen, porota.

V každé kategorii či podkategorii bude diplomem a plaketou oceněno 1. místo dle hodnocení poroty.

Kritéria hodnocení:

Cena za významný počin v ochraně životního prostředí:

 • aktivita nebo počin v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života a ochrany přírody a životního prostředí jsou v regionu nebo oboru mimořádné, odvážné, novátorské nebo jinak výjimečné,
 • aktivita nebo počin byly realizovány v posledních 3 letech,
 • aktivita, počin jsou inspirací pro ostatní,
 • ocenění může být navrženo jak za ukončenou, tak i za stále probíhající aktivitu, počin či projekt.

Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí:

 • významný přínos k praktickému prosazování udržitelného způsobu života a ochraně přírody a životního prostředí především ve vztahu k území Olomouckého kraje,
 • přínos je možné konkrétně popsat,
 • přínos je inspirací pro ostatní,
 • přínos může být významný na různých úrovních (lokální, regionální, národní, mezinárodní).

Vyhlášení výsledků a slavnostní předání ocenění se uskuteční dle aktuálních epidemiologických opatření v souvislosti s COVID-19 v online prostředí nebo na slavnostním ceremoniálu za účasti veřejnosti.

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg agency

Partneři:

Rádio Haná net4gas