Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
STAVBA ROKU

A o co se
vlastně jedná?

Další ročník soutěže: Stavba roku 2022 Olomouckého kraje (10. ročník soutěže)

Vyhlášení: listopad 2022

Uzávěrka přihlášek: 31. leden 2023

Vyhlášení oceněných: březen – duben 2023

Devátý ročník soutěže Stavba roku 2020 Olomouckého kraje, se z důvodů epidemických omezení o něco prodloužil, a to jak z pohledu zasílání přihlášek, tak i jejich posuzování. Teprve v druhé polovině měsíce května se podařilo porotě navštívit stavby zařazené do druhého kola posuzování a vybrat z nich následně nejlepší stavby ve svých kategoriích. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen pak proběhlo 4. června 2020 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci za účasti členů poroty a zástupců kraje v čele s hejtmanem.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 32 staveb, což je za poslední léta nejnižší počet. I tento fakt jde podle účastníků poroty na vrub současné epidemické situaci. Nijak to však neovlivňuje úroveň přihlášených projektů a je vidět, že kvalitní a zajímavé stavby vznikají také v našem kraji a řada z nich má určitě šanci i v rámci celorepublikové soutěže.

Hlavním záměrem soutěže je vybrat a ocenit kvalitní nové stavby nebo rekonstrukce, které v Olomouckém kraji vznikly v letech 2019 až 2020. Snahou organizátorů je pak seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavitelství, architekturou a projektováním v Olomouckém kraji a podpořit tak zajímavé stavby, které pak dlouhá léta ovlivňují a kultivují nejen své okolí, ale i nás všechny, kteří je využíváme.

Drobně obměněná a omlazená hodnoticí porota byla složena z deseti odborníků, kteří byli jmenováni vyhlašovatelem a zaštiťujícími institucemi. V hodnotící porotě byli zástupci kraje, České komory autorizovaných inženýrů a techniků - ČKAIT, Českého svazu stavebních inženýrů - ČSSI, Svazu podnikatelů ve stavebnictví - SPS a významné posílení představují taktéž zástupci architektů. Porota pro tento rok udělila 5 titulů a 11 čestných uznání.

Na návrh poroty pak ještě udělil jedno čestné uznání i hejtman Ing. Josef Suchánek za velmi zdařilou renovaci menšího soukromého objektu, který sice ve srovnání s ostatními posuzovanými objekty nedosáhl na nejvyšší stupínky, ale je příkladem velmi zdařilé a citlivé obnovy, která by mohla a měla být pozitivním příkladem pro řadu podobných vlastníků.

Při studiu podkladů a osobních prohlídkách staveb postoupivších do druhého kola soutěže se sleduje nejenom kvalita stavebních prací, ale i řada dalších technických ukazatelů či pocitů, jak stavbu vnímají její uživatelé. Mezi hlavní posuzované parametry patří architektonické vyznění stavby včetně prostorového a funkčního řešení, délka realizace, konstrukční řešení a spokojenost uživatelů. Nově se komise zaměřuje i na energetické hodnocení stavby a přihlíží se i např. k tomu, jak je stavba zasazena v terénu či zda jsou omezeny tepelné zisky v letních měsících.

Na podzimní stavební výstavě Stavotech v Olomouci budou vystaveny panely všech 32 přihlášených staveb, které poputují na výstavu i do dalších měst našeho regionu. Je to podle nás ideální příležitost, jak podpořit dobré stavby a ukázat zejména široké veřejnosti, jak se dá v současné době kvalitně stavět a renovovat.

Ing. Jiří Kožušníček, předseda oblasti ČKAIT Olomouc

Kategorie a hodnocení
odborné poroty

Stavby určené k bydlení a rekreaciStavby určené k bydlení a rekreaci

Stavba roku – VILA PARK Olomouc, etapa B

Autoři: Ondřej Chybík, Michal Krištof, CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

Investor: Vila Park Tabulový vrch Olomouc s.r.o.

Dodavatel: GEMO a.s.

Čestné uznání – Atriové domy Olomouc Slavonín

Autoři: Ing. David Blažek, Ing. Martin Blažek, GRAM spol. s r.o., Ing. arch. Ivo Gerhard

Investor: Tampiol a.s.

Dodavatel: EUROGEMA CZ, a.s.

Čestné uznání – Kaskády Hranice, I. etapa

Autoři: Ing. arch. Ladislav Opletal, Ing. arch. Miroslav Strnad, ARTERA projekt s.r.o.

Investor: Kaskády Hranice první etapa s.r.o.

Dodavatel: Kaskády Hranice první etapa s.r.o.

Stavby občanské vybavenostiStavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor

Stavba roku – Fakultní nemocnice Olomouc, Hemato-onkologické klinika

Autoři: Ing. arch. Adam Rujbr z Adam Rujbr Architect s.r.o.

Investor: FN Olomouc

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Čestné uznání – Požární stanice Přerov a související pracoviště HZS

Autoři: Ing. Arch. Tomáš Velehradský, Ing. Arch Tomáš Türk, Ateliér Velehradský s.r.o.

Investor: ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Čestné uznání – BEA Olomouc – V. etapa

Autoři: Ing. arch. Pavel Vrba, Ing. Arch Evžen Entner, Ing. Jiří Zatloukal a kol., ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

Investor: Regionální centrum Olomouc, s.r.o.

Zhotovitel: Regionální centrum Olomouc, s.r.o.

Stavby technologické a pro průmysl a zemědělstvíStavby technologické a pro průmysl a zemědělství

Stavba roku – Hala „NATURFYT BIO“ Jeseník

Autoři: Ing. arch. Tomáš Pospíšil

Investor: NATURFYT-BIO s.r.o.

Zhotovitel: Stavitelství Knotek

Čestné uznání – Stavební úpravy stávající administrativní budovy a přístavba haly Podlahy Janků

Autoři: Ing. arch. Martin Borák, IS – ARCH s.r.o., Romana Janků

Investor: Janků podlahy s.r.o.

Dodavatel: REVALL – BAU, s.r.o.

Čestné uznání – Prodejní a servisní centrum AUTO HLAVÁČEK, show room KIA

Autoři: Ing. arch. Jan Polách, Ing. Robert Bravenec, Ing. Vladimíra Šišková, Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Investor: AUTO HLAVÁČEK a.s.

Zhotovitel: EUROGEMA CZ, a.s.

Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářskéStavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské

Stavba roku – Tramvajová trať 8. května

Autoři: HBH Projekt spol. s r.o.

Investor: Statutární město Olomouc

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Čestné uznání – Dopravní terminál Floriánské Náměstí Prostějov

Autoři: Ing. arch. Petr Brožek/BRAK architects, Ing. Petr Ropek/Laboro ateliér s.r.o.

Investor: Statutární město Prostějov

Dodavatel: Skanska, a.s.

Čestné uznání – Město Litovel – zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka

Autoři: Ing. Petr Musil, Link projekt s.r.o.

Investor: Město Litovel

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Rekonstrukce a obnovaRekonstrukce a obnova

Stavba roku – Muzeum Komenského v Přerově – záchrana a zpřístupnění na hradě Helfštýn

Autoři: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Arch. Martin Karlík, atelier-r, s.r.o.

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Čestné uznání – Obnova věže a pláště radnice Olomouc

Autoři: Arch. Iveta Trtílková, Ing Vladimír Zoubek, STUDIOPAB s.r.o

Investor: Statutární město Olomouc

Dodavatel: H&B delta s.r.o.

Čestné uznání – Rekonstrukce a modernizace ZŠ Smržice

Autoři: Ing. Arch. Pavel Koláček, Ing. Arch Jan Brzkovský

Investor: Obec Smržice, MMR ČR

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Čestné uznání – Dětské centrum Ostrůvek – přestavba budovy C na zařízení rodinného typu

Autoři: Ing. arch. Jan Polách, Ing. Robert Bravenec z Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. WOOD STYL CZ s.r.o.

Čestné uznání hejtmana – Památková a stavební obnova vily Vladimíra a Heleny Müllerových, Olomouc – Lazce

Autoři: obnova dle původních dokumentů a fotografií, Ing. arch. Michal Sborowitz, Marie Sborowitzová, Karel Prášil, SBOROWITZ - ARCHITEKTI

Investor: Manželé David a Sabine Voda Eschgfäller

Zhotovitel: AZ Stavby s.r.o.

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg TK plus Moravské divadlo Omnis

Partneři:

Rádio Haná NET4GAS Hdev