Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
UČITEL ROKU

o co se
vlastně jedná?

Dovolte mi, abych Vám krátce představil projekt Učitel roku Olomouckého kraje, jehož hlavním cílem je poděkování pedagogům za jejich nelehkou práci a současně připomenutí této profese ve společnosti.

Toto ocenění mnozí z Vás znají již z let minulých, kdy bylo realizováno ještě jako Pedagog Olomouckého kraje. V rámci inovace došlo nejen ke změně názvu, ale především byl rozšířen okruh osob, které dostaly možnost nominovat na prestižní ocenění. Zaměřili jsme se zejména na otevření akce žákům, rodičům i široké veřejnosti a rovněž na zasloužené zviditelnění oceněných pedagogů. Prestižní ohodnocení mohou získat pedagogové středních, vyšších odborných, speciálních i základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji.

Domnívám se, že se všichni shodneme na tom, že učitelská profese je bezesporu velice odpovědným povoláním a zdaleka ne každý je schopen se jí zhostit. Význam role učitele přitom vzrůstá a stejně tak nároky na jeho osobnost. Musí nejen rozumět svému oboru, ale především musí žáky zaujmout, umět své poznání zprostředkovat a zároveň musí vzbudit v žácích důvěru. Učitel se tak stává lídrem a průvodcem poznání.

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám“.

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.Uvolněný člen Rady Olomouckého kraje

Zpětná vazba k akci Cen Olomouckého kraje
v oblasti učitel roku

UČITEL ROKU OLOMOUCKÉHO KRAJE 2022

Předávání ocenění Učitel roku Olomouckého kraje 2022 se uskutečnilo v pondělí 28. března, symbolicky v den narození Jana Amose Komenského. Ocenění si převzalo patnáct pedagogů a v rámci ceremoniálu byly uděleny také tři ceny radního pro oblast školství za mimořádné zásluhy o rozvoj školství v kraji.

Ocenění se předává pracovníkům středních škol, vyšších odborných, speciálních i základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji. Kandidáta na cenu mohli navrhnout statutární zástupci škol a školských zařízení, ostatní pedagogové, rodiče, žáci i široká veřejnost prostřednictvím nominační listiny.

Slavnostní udílení Cen Pedagog roku 2022

Ocenění pedagogové:

Petr Doležal - Střední škola řemesel, Šumperk

Dana Dýmalová - Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Lenka Hetová - Pedagogicko–psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a

Jan Kvapil - Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32

Eva Kvapilová - Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32

Lenka Metlíková - Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5

Kateřina Ondráčková - Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3

Alena Palarčíková - Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6

Hana Peškarová - Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15

Lucie Pokorná - CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU

Lenka Pospíšilová - Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18

Jindřich Šlézar - Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Josef Urban - Střední průmyslová škola Hranice

Hana Vacková - Gymnázium, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45

Daniela Vrajová - Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc

Cena radního:

František Havelka - ředitel Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11

Petr Konečný - ředitel Střední školy technické a obchodní, Olomouc, Kosinova 4

Hana Vyhlídalová - ředitelka Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg TK plus Moravské divadlo Omnis

Partneři:

Rádio Haná Hdev