Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Učitel roku
2023

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
Učitel roku

Dovolte mi, abych Vám krátce představil projekt Učitel roku Olomouckého kraje, jehož hlavním cílem je poděkování učitelům za jejich nelehkou práci a současně připomenutí této profese ve společnosti.

Toto ocenění mnozí z Vás znají z minulých let, kdy bylo realizováno ještě jako Pedagog Olomouckého kraje. Již v minulém roce došlo ke změně názvu, ale především byl rozšířen okruh osob, které dostaly možnost nominovat na prestižní ocenění. Zaměřili jsme se zejména na otevření akce žákům, rodičům i široké veřejnost. Ocenění učitelé pak svým „pedagogickým příběhem“ mohou sdílet své zkušenosti, radosti s strasti své profese. Prestižní ohodnocení mohou získat učitelé středních, vyšších odborných, speciálních i základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji.

Domnívám se, že se všichni shodneme na tom, že učitelská profese je bezesporu velice odpovědným povoláním a zdaleka ne každý je schopen se jí zhostit. Význam role učitele přitom vzrůstá a stejně tak nároky na jeho osobnost. Musí nejen rozumět svému oboru, ale především musí žáky zaujmout, umět své poznání zprostředkovat a zároveň musí vzbudit v žácích důvěru. Učitel se tak stává lídrem a průvodcem poznání.

Milada Sokolová

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.uvolněný člen Rady Olomouckého kraje

  • Ceny jsou předávány za výjimečné úspěchy a kvality v oblastech vzdělávání, vztahu k žákům a za podporu dobrého jména školy a učitelské profese
  • Oceněni mohou být pedagogové středních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol, základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji.
  • Nominovat učitele mohou nejen jejich kolegové pedagogové, ale také žáci nebo široká veřejnost. Každý tak může nominovat učitele ze svého okolí a odměnit ho touto formou za práci, kterou odvádí.
  • Sběr nominací v rámci letošního roku probíhal prostřednictvím nominační listiny do 6. 1. 2023 do 12:00 hodin 
  • Z nominovaných nyní Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje vybere 15 laureátů.
  • Ocenění budou předávána na ceremoniálu konaném v den učitelů, tedy 28. března 2023, ve Velké aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg TK plus Moravské divadlo Omnis

Partneři:

Rádio Haná Hdev