Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Učitel roku
2023

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
Učitel roku

 

VÝSLEDKY CEN UČITEL ROKU OLOMOUCKÉHO KRAJE 2023

Ceny byly předávány na ceremoniálu konaném ve Velké aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 28. března 2023. Učitelé byli oceňováni za výjimečné úspěchy a kvality v oblastech vzdělávání, vztahu k žákům a za podporu dobrého jména školy a učitelské profese. Celkem bylo oceněno 18 pedagogů, z toho 15 cenou Učitel roku Olomouckého kraje a 3 Cenou radního pro oblast školství

Cenu Učitel roku Olomouckého kraje v letošním roce získali: 

Oceněný pedagog Škola
Mgr. et Bc. Michal Blokša Církevní gymnázium Německého řádu
Mgr. Lukáš Dittrich Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13
Rudolf Háze Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781
Ing. Vladimír Janek Dům dětí a mládeže Olomouc
Jitka Kaprálová Šeluďková Základní umělecká škola Konice, Na Příhonech 425
Jakub Kaštyl Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
Mgr. Magda Králová Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
Mgr. Helena Lisá Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4
Mgr. David Mach Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18
Ing. Lukáš Matoušek, MBA Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
Mgr. Jakub Mrázek Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1
Ing. Jana Nováková Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba
Ing. Lenka Orálková Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27
Mgr. Petra Pajtlová Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18
Mgr. Ivana Přikrylová Střední škola řemesel, Šumperk

Cenu radního si potom odnesli Mgr. Miluše Juráňová ze Střední školy, Základní školy a Mateřská školy Lipník nad Bečvou, Osecká 301; Mgr. Dalibor Křepský z Dětského domova Šance, Olomouc a Mgr. František Šober ze Střední školy technické, Kouřílkova 8.

Věříme, že se Vám letošní ceremoniál líbil a prosíme Vás o vyplnění dotazníku spokojenosti

 

 

 

Dovolte mi, abych Vám krátce představil projekt Učitel roku Olomouckého kraje, jehož hlavním cílem je poděkování učitelům za jejich nelehkou práci a současně připomenutí této profese ve společnosti.

Toto ocenění mnozí z Vás znají z minulých let, kdy bylo realizováno ještě jako Pedagog Olomouckého kraje. Již v minulém roce došlo ke změně názvu, ale především byl rozšířen okruh osob, které dostaly možnost nominovat na prestižní ocenění. Zaměřili jsme se zejména na otevření akce žákům, rodičům i široké veřejnost. Ocenění učitelé pak svým „pedagogickým příběhem“ mohou sdílet své zkušenosti, radosti s strasti své profese. Prestižní ohodnocení mohou získat učitelé středních, vyšších odborných, speciálních i základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji.

Domnívám se, že se všichni shodneme na tom, že učitelská profese je bezesporu velice odpovědným povoláním a zdaleka ne každý je schopen se jí zhostit. Význam role učitele přitom vzrůstá a stejně tak nároky na jeho osobnost. Musí nejen rozumět svému oboru, ale především musí žáky zaujmout, umět své poznání zprostředkovat a zároveň musí vzbudit v žácích důvěru. Učitel se tak stává lídrem a průvodcem poznání.

Milada Sokolová

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.uvolněný člen Rady Olomouckého kraje

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj

Partneři:

Rádio Haná Hdev