Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Cestovní ruch
2024

Pravidla

PRAVIDLA PRO UDÍLENÍ CEN CESTOVNÍHO RUCHU OLOMOUCKÉHO KRAJE 2024

Ceny jsou udělovány na základě výsledku hlasování veřejnosti pro některého z nominovaných v kategoriích stanovených odbornou hodnotící komisí tvořenou zástupci z odvětví cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje, oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací a Univerzita Palackého v Olomouci).

Odborná hodnotící komise pro každý ročník soutěže navrhne celkem 5 kategorií, které jsou každoročně částečně obměňovány za účelem zachování pestrosti rozsahu obsahu i dotčených oblastí cestovního ruchu.

Složení odborné hodnotící komise:

ZÁSTUPCI OLOMOUCKÉHO KRAJE:

Ing. Bc. Milada Sokolová - uvolněná členka zastupitelka Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu

Mgr. Radek Stojan - ředitel Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o.

Mgr. Josef Tetera - vedoucí Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů Krajského úřadu Olomouckého kraje

ZÁSTUPCE JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

Mgr. Tomáš Rak - ředitel Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

ZÁSTUPCE STŘEDNÍ MORAVA - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

Mgr. Djamila Bekhedda – ředitelka Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

ZÁSTUPCE AKADEMICKÉ OBCE

RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková - zástupce vedoucího oddělení komunikace a tiskového mluvčího Univerzity Palackého

ZÁSTUPCE ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ ČR (SEKCE OLOMOUCKÝ KRAJ)

Robin Hanák - zástupce sekce Olomouckého kraje

Odborná hodnotící komise zároveň v každé kategorii určí 5 nominovaných subjektů, a to na základě doporučení veřejnosti a turistických informačních center z území Olomouckého kraje tak, aby bylo pokryto celé území Olomouckého kraje. Fáze sběru návrhů na nominace do kategorií (viz bod 1) od veřejnosti je podpořena formou tiskových zpráv, rádio spotů a jiné propagace s výzvou k zasílání svých tipů na cíle spadající do daných kategorií.

Návrh kategorií pro rok 2024:

 1. KATEGORIE

Cena cestovního ruchu Olomouckého kraje 2024

Kategorie:

 1. Novinka v cestovním ruchu
 2. Přírodní skvost
 3. Živá tradice
 4. Místo přátelské rodině
 5. Destinace pro letní dovolenou

CENA HEJTMANA ZA PŘÍNOS v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU OLOMOUCKÉHO KRAJE 2024

Nad rámec zmíněných 5 kategorií je každým rokem vyhlašována i cena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tuto cenu určuje přímo hejtman na základě návrhů předložených odbornou hodnotící komise komisí.

 1. NOMINACE

Návrhy na nominace lze podávat do 31. března 2024.


NOMINACI NA UDĚLENÍ CENY CESTOVNÍHO RUCHU OLOMOUCKÉHO KRAJE 2024 MŮŽE NAVRHNOUT JAKÝKOLIV OBČAN ČI ORGANIZACE, PŘEDEVŠÍM, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, Z ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE.

Nominace jsou primárně podávány elektronicky na e-mail z.jancarikova@olkraj.cz nebo j.tetera@olkraj.cz . Aby byl zaslaný návrh akceptován, musí zpráva obsahovat následující údaje:

 • kategorii, do které subjekt/cíl navrhujete
 • název navrhovaného subjektu/cíle, kontakt na organizaci/osobu – webové stránky/Facebook, e-mail, telefon
 • aktivita nebo činnost, za kterou je subjekt/cíl nominován; krátce uvést v čem je subjekt výjimečný a pokud možno i doložit podklady k návrhu (fotografie, odkaz na www, FB,..)
 • jméno a kontakt na navrhovatele - pro možnost ověření informací či nejasností a pro případný kontakt k předání odměny za návrh
 1. HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI v soutěži CENY CESTOVNÍHO RUCHU OLOMOUCKÉHO KRAJE 2024

Odborná hodnotící komise nominuje vždy do každé kategorie pět subjektů/cílů, o kterých pak bude hlasovat veřejnost. Nominace komise vybírá z doručených tipů veřejnosti a turistických informačních center z území Olomouckého kraje.

Hlasovat může každý občan jen jednou. Hlasovat lze v termínu spuštění hlasování v průběhu od 1. června 2024 do 4. srpna 2024, a to prostřednictvím tlačítka DÁT HLAS u jednotlivých nominovaných v sekci HLASOVÁNÍ na webových stránkách www.cenykraje.cz. Výsledné pořadí nominovaných subjektů je určeno na základě počtu hlasů doručených v období hlasování. Započítává se vždy pouze jeden hlas z jedné e-mailové adresy.

 1. OCENĚNÍ A VYHLÁŠENÍ

Vyhlášení výsledků a slavnostní předání ocenění se uskuteční na slavnostním ceremoniálu na podzim roku 2024.

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg

Partneři:

Rádio Haná Hdev