Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Životní prostředí
2022

Pravidla

PRO UDÍLENÍ CEN OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2022


Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí se uděluje na základě nominací veřejnosti v těchto kategoriích:

1. CENA ZA VÝZNAMNÝ POČIN V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podkategorie:

1.1. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - fyzická osoba

1.2. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - právnická osoba

1.3. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - obec

2. CENA ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

(cena se uděluje jediné osobě nikoliv organizaci či skupině osob)

3. CENA ZA VÝZNAMNÝ POČIN V SEPARACI A RECYKLACI ODPADŮ

NOMINACI NA UDĚLENÍ CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2022 MŮŽE NAVRHNOUT JAKÝKOLIV OBČAN
NEBO I ORGANIZACE PŘEDEVŠÍM Z ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE.

Nominace lze podávat od 11. května 2022 do 15. června 2022.

Nominace je podávána elektronicky pomocí formuláře umístěného ZDE. Formuláře zasílejte na tyto e-mailové adresy: j.veselsky@olkraj.cz a m.kohoutova@olkraj.cz.

 • jméno navrhovaného, kontakt - e-mail, telefon
 • odůvodnění návrhu a popis konkrétní akce, projektu nebo činnosti, za kterou je kandidát navrhován a v čem je výjimečný,
 • jméno a kontakt na navrhovatele pro možnost ověření informací či nejasností.


O udělení cen rozhodne na základě vyhodnocení obdržených návrhů Zastupitelstvo Olomouckého kraje. 

4. CENA VEŘEJNOSTI ZA PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2022

Hlasovat lze pouze pod jednou e-mailovou adresou od spuštění hlasování v průběhu července 2022 až do 31. srpna 2022,

a to prostřednictvím tlačítka DÁT HLAS u jednotlivých nominovaných v sekci HLASOVÁNÍ.

Nominované na cenu veřejnosti vybere z doručených nominací, na udělení výše uvedených cen, porota.

V KAŽDÉ KATEGORII ČI PODKATEGORII BUDE UDĚLENO POUZE OCENĚNÍ ZA UMÍSTĚNÍ NA 1. MÍSTĚ VE FORMĚ DIPLOMU A PLAKETY NA SLAVNOSTNÍM VYHLÁŠENÍ.

Kritéria hodnocení:

Cena za významný počin v ochraně životního prostředí:

 • aktivita nebo počin v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života a ochrany přírody a životního prostředí jsou v regionu nebo oboru mimořádné, odvážné, novátorské nebo jinak výjimečné,
 • aktivita nebo počin byly realizovány v posledních 3 letech,
 • aktivita, počin jsou inspirací pro ostatní,
 • ocenění může být navrženo jak za ukončenou, tak i za stále probíhající aktivitu, počin či projekt.

 

Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí:

 • významný přínos k praktickému prosazování udržitelného způsobu života a ochraně přírody a životního prostředí především ve vztahu k území Olomouckého kraje,
 • přínos je možné konkrétně popsat,
 • přínos je inspirací pro ostatní,
 • přínos může být významný na různých úrovních (lokální, regionální, národní, mezinárodní).

 

Vyhlášení výsledků a slavnostní předání ocenění se uskuteční na slavnostním ceremoniálu.

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg TK plus Moravské divadlo Omnis

Partneři:

Rádio Haná Hdev