Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Životní prostředí
2024

Pravidla

PRO UDÍLENÍ CEN OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2024


Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí se uděluje na základě nominací veřejnosti v těchto kategoriích:

1. CENA ZA VÝZNAMNÝ POČIN V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podkategorie:

1.1. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - fyzická osoba

1.2. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - právnická osoba

1.3. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - obec

2. CENA ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cena se uděluje konkrétní osobě (nikoliv organizaci či skupině osob) s vazbou na Olomoucký kraj a to za celoživotní přínos v oblasti životního prostředí

3. CENA ZA VÝZNAMNÝ POČIN V SEPARACI A RECYKLACI ODPADŮ

Podkategorie:

3.1. Cena za významný počin v separaci a recyklaci odpadů - právnická osoba

3.2. Cena za významný počin v separaci a recyklaci odpadů - obecNOMINACI NA UDĚLENÍ CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2024 MŮŽE NAVRHNOUT JAKÝKOLIV OBČAN NEBO I ORGANIZACE PŘEDEVŠÍM Z ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE.

Nominace lze podávat od 1. března 2024 do 31. března 2024.


Nominace je podávána elektronicky pomocí formulářů uvedených níže. Formuláře zasílejte na tyto e-mailové adresy: j.hejlova@olkraj.cz a m.kohoutova@olkraj.cz.

Každý nominační návrh musí obsahovat:

 • jméno navrhovaného, kontakt - e-mail, telefon
 • odůvodnění návrhu a popis konkrétní akce, projektu nebo činnosti, za kterou je kandidát navrhován a v čem je výjimečný,
 • jméno a kontakt na navrhovatele pro možnost ověření informací či nejasností.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

VÝZNAMNÝ POČIN V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DLOUHODOBÝ PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÝZNAMNÝ POČIN V RECYKLACI A VYUŽITÍ ODPADŮ

 

V případě, že nominace na udělení některé z Cen bude dle svého předmětu evidentně podána v nesprávné kategorii či podkategorii může administrátor nominaci přesunout do odpovídající kategorie či podkategorie.


O udělení cen rozhodne na základě vyhodnocení obdržených návrhů Zastupitelstvo Olomouckého kraje. 

V jednotlivé kategorii či podkategorii nemusí být udělena cena vůbec.

 

4. CENA VEŘEJNOSTI ZA PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cena veřejnosti se uděluje na základě výsledku hlasování veřejnosti pro některého z nominovaných ve výše uvedených kategoriích, a to podle počtu hlasů doručených v období spuštění hlasování. Započítává se pouze jeden hlas z jedné e-mailové adresy. Hlasování bude probíhat od 15.dubna 2024 až do 27. května 2024, a to prostřednictvím tlačítka DÁT HLAS u jednotlivých nominovaných v sekci HLASOVÁNÍ.

Soubor kandidátů na Cenu veřejnosti sestaví hodnotící komise na základě doručených nominací v jednotlivých kategoriích.

 

Kritéria hodnocení:

Cena za významný počin v ochraně životního prostředí:

 • aktivita nebo počin v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života a ochrany přírody a životního prostředí jsou v regionu nebo oboru mimořádné, odvážné, novátorské nebo jinak výjimečné,
 • aktivita nebo počin byly realizovány v posledních 3 letech,
 • aktivita, počin jsou inspirací pro ostatní,
 • ocenění může být navrženo jak za ukončenou, tak i za stále probíhající aktivitu, počin či projekt.

 

Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí:

 • významný přínos k praktickému prosazování udržitelného způsobu života a ochraně přírody a životního prostředí především ve vztahu k území Olomouckého kraje,
 • přínos je možné konkrétně popsat,
 • přínos je inspirací pro ostatní,
 • přínos může být významný na různých úrovních (lokální, regionální, národní, mezinárodní).

 

Vyhlášení výsledků a slavnostní předání ocenění se uskuteční na slavnostním ceremoniálu.

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg

Partneři:

Rádio Haná Hdev