CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
UČITEL ROKU

A o co se
vlastně jedná?

Olomoucký kraj již od roku 2011 oceňuje nejlepší pedagogy. Cílem je odměnit a zviditelnit záslužnou úlohu učitelské profese ve společnosti.

Nominace pro rok 2022 právě spuštěny

Nominujte

Jak nominovat zjistíte v přiložených dokumentech

Dovolte mi, abych Vám krátce představil projekt Učitel roku Olomouckého kraje 2022, jehož hlavním cílem je poděkování pedagogům za jejich nelehkou práci a současně připomenutí významu učitelské profese ve společnosti.

Toto ocenění mnozí z Vás znají již z let minulých, kdy bylo realizováno ještě jako Pedagog Olomouckého kraje. V rámci aktuálního pojetí jsme zavedli inovaci, která má vést k větší atraktivitě a tím i ke zvýšení prestiže učitelského povolání. Dříve mohli nominovat jen ředitelé daných škol. V rámci modernizace se zaměřujeme zejména na otevření nominací žákům, rodičům i široké veřejnosti a v rámci očekávaného mediálního dopadu posléze rovněž i na zasloužené zviditelnění oceněných učitelů.

Domnívám se, že se všichni shodneme na tom, že učitelská profese je bezesporu velice odpovědným povoláním a zdaleka ne každý je schopen se jí zhostit. Vážnost a obtížnost pedagogického procesu se nejlépe ukázala v souvislosti s pandemií koronaviru, jíž čelíme doposud, řešíme její následky a každodenní výkon práce a konec konců i běžný občanský život realizujeme za mnohdy provizorních a nelehkých podmínek.

Pedagogové v našem kraji se s těmito problémy vyrovnávají úspěšně. V návaznosti na to bych rád připomenul, že kvalitní vzdělání je komoditou, která provází člověka po celý život a jejíž hodnota se neztrácí. A připravované ocenění je jednou z forem, jak poděkovat učitelům za jejich náročnou a obětavou práci, které si nesmírně vážím.

Nominace na ocenění právě probíhají, a to až do 23. 12. 2021 do 12.00 hodin. Prestižní ohodnocení mohou získat pedagogové středních, vyšších odborných, speciálních i základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji.

Přeji Vám při výběru Vašich kandidátů rozvahu i šťastnou ruku. Ale i bez ohledu na to, kdo si nakonec na pódiu v rámci slavnostního předání cenu převezme, již nyní mohu konstatovat, že vítězi jsou za aktuálních obtížných podmínek všichni učitelé bez rozdílu.

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.Uvolněný člen Rady Olomouckého kraje

Kraj má nové Pedagogy roku 2021

Region zná jména pedagogických pracovníků, kteří se nově mohou pyšnit titulem Pedagog roku 2021. Slavnostní předání ocenění proběhlo ve středu 23. června a zúčastnili se ho také zástupci Olomouckého kraje.

„Rád bych pedagogům za jejich obětavou práci ze srdce poděkoval, a to nejen těm, které dnes oceníme, ale i všem ostatním, kteří v rámci své profese odvádí kus poctivé práce,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Smyslem akce je poděkovat pedagogům za jejich práci a připomenout úlohu této profese ve společnosti. Ocenění se předává pracovníkům středních škol, základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji.

„Epidemie covidu-19 dopadla na školy extrémně tvrdě. Těší mě, že naprostá většina pedagogů si se situací poradila a výuka, i když v omezené formě, mohla probíhat dál,“ zdůraznil Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Slavnostní udílení Cen Pedagog roku 2021

Ocenění pedagogové:

Dagmar Kaštilová - Gymnázium Jakuba Škody, Přerov

Miroslav Komsa - Gymnázium, Uničov

Irena Kotková - Gymnázium, Šternberk

Soňa Lachová - Církevní gymnázium Německého řádu

Věra Mikulcová - Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov

Radmila Navrátilová - Dětský domov Šance, Olomouc

Lenka Petříková - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk

Renata Semanová - Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh

Renata Sovíková - Základní umělecká škola Plumlov

Iva Stránská - Gymnázium, Olomouc – Hejčín

Iva Syptáková - Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník

Daniela Šlézarová - Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Miroslava Šopíková - Střední zdravotnická škola, Šumperk

Jaroslav Trávníček - Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Růžena Vitásková - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Cena radního:

Vítězslav Martykán - Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh

Radomír Pavlík - Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh

Ivana Vaňková - Střední škola designu a módy, Prostějov

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg agency

Partneři:

Rádio Haná net4gas HDev