Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Sportovec roku
2022

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
Sportovec roku

Olomoucký kraj vyzývá k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti sportu za rok 2022  v následujících kategoriích:

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC

NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO

NEJLEPŠÍ JUNIOR

NEJLEPŠÍ JUNIORSKÉ DRUŽSTVO

NEJLEPŠÍ TRENÉR

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÁ SPORTOVKYNĚ

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE – na tuto cenu může být nominován aktivní, případně bývalý významný sportovec či trenér, který působil v některém ze sportovních klubů se sídlem v Olomouckém kraji a dosáhl výjimečných úspěchů na mezinárodním poli
a významně tak reprezentoval nejen Českou republiku, ale i Olomoucký kraj.

ČESTNÁ CENA – na tuto cenu může být nominována osobnost, která významným způsobem přispěla k rozvoji tělovýchovy a sportu v některém ze sportovních klubů v Olomouckém kraji.

Návrhy na ocenění v jednotlivých  kategoriích mohou podávat právnické i fyzické osoby v termínu 1. 12. – 31. 12. 2022 písemnou formou na adresu: 

OLOMOUCKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor sportu, kultury a památkové péče

Jeremenkova 40a

779 00 Olomouc

Žádosti lze podat také elektronickou cestou na adresu:

e-mail  posta@olkraj.cz

nebo

e-mail olks@cuscz.cz  

nebo

datovou schránkou

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sportu, kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc; ID datové schránky: qiabfmf,

nebo

Olomoucká krajská organizace ČUS, Na střelnici 1337/41, 779 00, Olomouc,
ID datové schránky: u8t2r2r.

 

U zasílaných žádostí je rozhodující datum doručení žádosti.

V případě, že se jedná o návrh na ocenění fyzické osoby, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci dané osoby, tj. vedle jména a příjmení také telefonický
a emailový kontakt, adresu bydliště nebo pracoviště a zejména charakteristiku jejího přínosu v oblasti sportu pro Olomoucký kraj.

 

V případě, že se jedná o návrh na ocenění družstva, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci zástupce/ kontaktní osoby/ statutárního zástupce nominovaného družstva, tj. vedle jména a příjmení také telefonický a emailový kontakt, na tuto osobu a zejména charakteristiku úspěchu tohoto družstva.

O udělení cen rozhodne na základě vyhodnocení obdržených návrhů Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

Výzva k hlasování o udělení „Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti sportu za rok 2022 – Sportovec Olomouckého kraje 2022“ bude zveřejněna včetně všech potřebných informací na webu CenyKraje.cz.

 

Nominační list, Souhlas se zpracováním osobních údajů, Pravidla ocenění za přínos v oblasti sportu-Sportovec OK naleznete pod tímto odkazem.

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg TK plus Moravské divadlo Omnis

Partneři:

Rádio Haná NET4GAS Hdev