Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Sociální oblast
2023

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
Sociální oblast

Vážené dámy a vážení pánové,

pomoc jiným lidem, zvlášť, když je dělána „se srdcem na dlani“, je hodná respektu, obdivu a ocenění.

Od roku 2005 Olomoucký kraj oceňoval přínos za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. V letošním roce Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo o rozšíření této ceny o další kategorie. Od roku 2023 se tak ocenění stává „Cenami Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani“.  Olomoucký kraj chce tímto způsobem poděkovat za přínos v oblasti práce pro další znevýhodněné osoby a ocenit i další subjekty, které v sociální oblasti působí.

Cílem je vyzdvihnout činnost i v sociálních službách, ve veřejné správě, na poli inovací či filantropie, vyjádřit respekt pečujícím osobám.

Mezi cenami je nově i Cena Milana Langera, která nese jméno a odkaz této osobnosti (která nás opustila v roce 2019), jíž budou oceňováni ti, kteří jsou či byli na poli vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením výraznými osobnostmi, jakou byl právě pan Mgr. Milan Langer (bývalý předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje, zakladatel Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, zakladatel projektu Bezbariérová Olomouc ad.).

DĚKUJEME ZA VŠECHNY VAŠE NOMINACE I VAŠE HLASY, BYLO ROZHODNUTO :-)

Oceněné v jednotlivých kategoriích naleznete níže

 

S přáním krásného podzimu

Milada Sokolová

Mgr. Ivo Slavotínek1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sociálních věcí a záležitostí seniorů

ZÁKLADNÍ INFORMACE K NOMINACÍM A UDÍLENÍ CEN OLOMOUCKÉHO KRAJE V OBLASTI SOCIÁLNÍ – CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO LIDI SE SRDCEM NA DLANI (dále jen „Ceny“) – ZA PŘÍNOS V ROCE 2022

 

Kompletní pravidla - Řád pro udělování Cen naleznete zde: ŘÁD

 

UDĚLENÍ CEN

 

Ceny uděluje Olomoucký kraj po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Doručené návrhy (v 9 kategoriích včetně podkategorií) hodnotí a udělení Cen s výjimkou 10. kategorie (Cena veřejnosti) doporučuje Odborná porota jmenovaná Radou Olomouckého kraje.

Nominace bylo možno podávat prostřednictvím webu: https://cenykraje.cz/, zde pak probíhalo i hlasování veřejnosti v Ceně veřejnosti.

Byly obdrženy nominace ve všech 9 kategoriích včetně podkategorií. Posuzováno bylo 44 návrhů pro 35 subjektů. Podané návrhy posuzovala 15 členná Odborná porota jmenovaná Radou Olomouckého kraje a doporučila jednotlivé oceněné. V 10. kategorii vybrala vítěze veřejnost (obdrženo 1124 hlasů – hlasovalo se týden).

Dne 18. 9. 2023 Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo udělení cen.

PŘEDÁNÍ CEN

 

Ceny byly slavnostně předány v rámci Týdne sociálních služeb, a to dne 3. 10. 2023 v prostorách Červeného kostela v Olomouci (více také zde: článek a foto)

Děkujeme všem inspirativním osobnostem z řad oceněných, nominovaných, předávajících i hostů za příjemný večer a těšíme se na další ročník.

KATEGORIE A OCENĚNÍ ZA ROK 2022

 

 • poskytovatel sociální služby - subjekt, který má oprávnění poskytovat sociální službu dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) - OCENĚNÝ: ESTER z. s.
 • profesionál v sociální službě – pracovník, který je zaměstnancem subjektu, jež má oprávnění poskytovat sociální službu dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona o sociálních službách:
  • pracovník přímé péče – pracovník v sociálních službách (§ 115 odst. 1 písm. b) zákona o sociálních službách), zdravotnický pracovník (§ 115 odst. 1 písm. c) zákona o sociálních službách) - OCENĚNÁ: Mgr. Dagmar Pěničková
  • sociální pracovník, pedagogický pracovníkmanželský nebo rodinný poradce a další odborný pracovník v sociálních službách (pracovníci podle ustanovení § 115 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona o sociálních službách) - OCENĚNÝ: Mgr. Lubomír Vraj
  • provozní zaměstnanec - např. ředitel, kuchař, uklízeč, údržbář atd. - OCENĚNÁ: PhDr. Karla Boháčková
 • veřejná správa – instituce veřejné správy nebo zaměstnanec instituce veřejné správy (např. zaměstnanec zařazený do orgánu obce, kraje, orgánu státní správy), který se zabývá problematikou osob se zdravotním postižením či osob s jiným znevýhodněním v rámci výkonu svého povolání - OCENĚNÁ: PhDr. Renáta Köttnerová
 • inovace – subjekt, který vyvinul a/či implementoval inovace (technické, sociální ad.), které jsou přínosem pro osoby se zdravotním postižením či osoby s jiným znevýhodněním - OCENĚNÝ: Ing. Tomáš Posker
 • filantrop – fyzická osoba/skupina osob nebo právnická osoba, která vyvíjí humanisticky motivovanou činnost, nebo jako poděkování sponzorovi, který se významně podílel na činnosti organizace vyvíjející činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením a/či organizace vyvíjející činnost ve prospěch osob s jiným znevýhodněním - OCENĚNÁ: Věra Zukalová
 • neformální pečující - fyzická osoba/skupina osob, která osobně zajišťuje péči o rodinného příslušníka či jinou osobu se zdravotním postižením a/či osobu s jiným znevýhodněním - OCENĚNÁ: Mgr. Eva Přikrylová
 • Cena Milana Langera – fyzické osobě za celoživotní přínos v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením nebo jiné práce ve prospěch osob se zdravotním postižením - OCENĚNÝ: Tomáš Helísek
 • Cena veřejnosti - zvolena hlasováním ze všech nominací ve výše uvedených 9 kategoriích - OCENĚNÁ: Mgr. Markéta Jandeková

 

PODANÉ NOMINACE ZA ROK 2022:

Poskytovatel sociální služby Poskytovatel sociální služby

PONTIS Šumperk o.p.s.

Poskytovatel těchto sociálních služeb:

 • odborné sociální poradenství
 • pečovatelská služba
 • odlehčovací služba
 • denní stacionář
 • azylový dům
 • kontaktní centrum 
 • krizová pomoc
 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • sociální rehabilitace

ESTER z.s.

Poskytovatel těchto sociálních služeb:

 • azylový dům
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • sociálně terapeutické dílny
 • sociální rehabilitace
 • terapeutická komunita
 • terénní program

SESTŘIČKA.CZ - DOMÁCÍ PÉČE OLOMOUC s.r.o.

Poskytovatel sociální služby:

 • pečovatelská služba

Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc

Poskytovatel těchto sociálních služeb:

 • raná péče
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Profesionál v sociální službě - pracovník přímé péče Profesionál v sociální službě - pracovník přímé péče

Mgr. Dagmar Pěničková

pracovník v soc. službách - Charita Olomouc

Michaela Hajdová

všeobecná sestra – Hospic na Svatém Kopečku

Marie Badalová

pracovník v soc. službách - Charita Zábřeh

Magda Janíková

vrchní a všeobecná sestra - Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice

Miroslav Tománek

pracovník v sociálních službách – Domov u rybníka Víceměřice, p. o.

Hana Benešová

pracovník v sociálních službách – Domov u rybníka Víceměřice, p. o.

Jarmila Cetkovská

pracovník v sociálních službách – Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.

Eva Vepřková

pracovník v soc. službách – Interna Zábřeh s.r.o.

Profesionál v sociální službě - soc. pracovník, pedag. pracovník, manželský nebo rodinný poradce a další odborný pracovník Profesionál v sociální službě - soc. pracovník, pedag. pracovník, manželský nebo rodinný poradce a další odborný pracovník

Mgr. Petr Hroch

manželský a rodinný poradce - psycholog – Středisko soc. prevence, p. o.

Zdenka Hrubá, DiS.

sociální pracovnice, koordinátorka sociálních projektů – Charita Zábřeh

Mgr. Jana Měrková

sociální pracovník, manažerka sociálních služeb, zástupce ředitele – Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Mgr. Lubomír Vraj

vedoucí sociálního úseku a sociální pracovník – Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o.

Ing. Tomáš Tylich

jiný odborný pracovník a peer konzultant - z.s. iPoradna

Profesionál v sociální službě - provozní pracovník Profesionál v sociální službě - provozní pracovník

Mgr. Simona Dohnalová

statutární zástupce – ředitel - Středisko sociální prevence Olomouc, p. o.

PhDr. Karla Boháčková

statutární zástupce – ředitel – Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o.

Mgr. Markéta Jandeková

statutární zástupce – předseda spolku - organizace Jdeme Autistům Naproti z.s.

Mgr. Dana Pátková

statutární zástupce – ředitel – Domov pro seniory Radkova Lhota, p. o.

PhDr. Felipe Sánchez López, MBA, MPH

statutární zástupce – ředitel – Domov u rybníka Víceměřice, p. o.

Bc. Jiří Karger

statutární zástupce – ředitel – Charita Zábřeh

Veřejná správa Veřejná správa

Marcela Dřímalková

sociální pracovnice – Magistrát města Olomouce

PhDr. Renáta Köttnerová

koordinátorka pro národnostní menšiny a romské záležitosti – Krajský úřad Olomouckého kraje

Bohdana Rosenbergová

sociální pracovnice – Městský úřad Konice

Inovace Inovace

Zet-My, z.s. - projekt Homesharing

Ve třech bodech o homesharingu

Homesharing je sdílená péče o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením, kdy si hostitel bere dítě k sobě domů a tím pomáhá odlehčit pečující rodině od náročné a často nepřetržité péče.

Proškolený hostitel (rodina či jednotlivec) si bere dítě či dospělého pravidelně do péče na domluvenou dobu. Společně si užijí obohacující chvíle, navazují kontakty, zatímco jeho rodina si může vydechnout, vyřídit si běžné záležitosti, anebo se věnovat ostatním dětem

Rodiče mají čas nabrat nové síly. Děti získají nové vztahy, zkušenosti a další možnosti trávení času. Hostitelům homesharing přináší radost a dobrý pocit, nový pohled na svět a příležitost učit se novým věcem.

Ing. Tomáš Posker - digitální platforma Oscar Senior

Oscar Senior je velmi užitečnou platformou pro agentury poskytující domácí a sociální péči, domovy pro seniory či jiné pečovatelské organizace, které potřebují komunikovat se svými klienty z řad seniorů efektivně a pracovat na vylepšení poskytované péče. 

Domov u rybníka Víceměřice, p. o. - projekt Pohádky našich babiček

Aktivizační úsek Domova u rybníka Víceměřice, p. o. pod vedením Bc. Věry Bardoňové připravil projekt POHÁDKY NAŠICH BABIČEK, který je unikátní v tom, že jde o aktivizační činnost, která nemá vliv pouze na samotné klienty sociální služby, ale i cílovou skupinu dětí. Seniorky z Domova pro seniory předčítaly pohádky pro děti, tyto pohádky byly dětem puštěny v rámci jejich denního režimu. Některé části měly sledovanost téměř 1000 diváků.

Videa jsou dostupná na fb stránkách organizace, na Youtube a v blízké budoucnosti i na webových stránkách. Níže uvádíme pár odkazů na některé části.

https://www.facebook.com/domovurybnika/videos/456626559033265

https://www.facebook.com/domovurybnika/videos/2767425203574118

https://www.facebook.com/domovurybnika/videos/496198651368352

https://www.facebook.com/domovurybnika/videos/456626559033265

 

Filantrop Filantrop

Věra Zukalová

statutární zástupce – předseda – organizace DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT, z.s.

text nominace:

"Dlouholetý přínos v sociální oblastí, zakladatelka DMPŽ, vč. projektu Otevřeme zahradu."

Mgr. Miroslava Běhalová, DiS.

farářka Církve československé husitské

 

text nominace:

"Je to farářka Církve československé husitské, ve Šternberku tato církev opravila dům a provozuje bydlení pro lidi v nouzi (sociálně znevýhodněné). Paní farářka mnohdy pomáhá nad rámec smlouvy, s klienty jedná maximálně seriózně, je vždy připravena jim vyjít vstříc a hledat možnosti řešení... Ačkoliv je jednání s těmito lidmi pro paní farářku nová (a mnohdy i těžká) zkušenost, lze vidět, že jí tato příležitost naplňuje a získává nový náhled na problematiku."

Neformální pečující Neformální pečující

Mgr. Eva Přikrylová

text nominace:

"Péče 24/7 o seniora (babičku 101 let). Vzdala se zaměstnání a babičce se plně věnuje. Babička je imobilní, velmi je na svou vnučku navázána, někdy je babička zmatená, ale Evu vždy pozná a volá ji. Péče v domácím prostředí ji prospívá, Eva ji zajišťuje vysoký nadstandard a spolu s rodinným prostředím - to je návod nejen k dlouhověkosti ale i rodinnému štěstí :)"

Libuše Kráčmarová

text nominace:

"Paní Kráčmarová již 11 let pečuje o svého manžela s Parkinsonovou chorobou a postupně se zhoršující demencí. Paní Kráčmarová poskytuje náročnou ošetřovatelskou péči sama. Péči poskytuje v domácím prostředí, které zcela přizpůsobila potřebám manžela. I přes takto náročnou domácí péči (24/7) a pokročilý věk (77 let) se paní Kráčmarová za pomoci využití sociálních služeb věnuje i svým zájmům (především turistice). Pravidelně také navštěvuje svépomocnou skupinu pečujících, kde svým příkladem a zkušenostmi motivuje ostatní pečující v tom, aby mysleli i sami na sebe."

Cena Milana Langera Cena Milana Langera

Rostislav Vaněk

RSKM DĚTI DĚTEM, spolek - iniciativa DĚTI DĚTEM

 

text nominace:

"Navzdory svému vážnému onemocnění pomáhá získávat pro velmi vážně nemocné děti finanční prostředky na rehabilitace, zdravotní pomůcky a jiné. Formou sportovních, společenských a jiných akcí, ze kterých se naprosto celý výtěžek věnuje konkrétní rodině."

Tomáš Helísek

text nominace:

"Tomáš Helísek od narození bojuje s mozkovou obrnou a má za sebou více než desítku operací páteře. Handicapem se ale nenechává zpomalit. Ba naopak - je součástí pestrého olomouckého kulturního dění, píše různé reportáže a články.

Většinu svého profesního života intenzivně pracoval v neziskovém sektoru, kde jako fundraiser a PR pomáhal organizacím, které poskytují sociální služby osobám s fyzickým a zrakovým postižením, aby se jejich cílové skupiny měly lépe. Zajišťoval pro organizace velice potřebné finanční prostředky a staral se o jejich dobrou pověst.

Byl členem různých pracovních skupin a neustále šíří osvětu ohledně osob se zdravotním postižením. Svým přístupem, optimismem a životním stylem bourá předsudky vůči lidem se zdravotním postižením.

I přes své postižení je mimo jiné úspěšným fotografem. Fotografii se věnuje od roku 2011. Říká, že pohled vozíčkáře je v něčem unikátní a propůjčuje jeho fotografiím jedinečnost, což pokud jste jeho fotografie viděli, zajisté také uznáte. Má za sebou již několik výstav. Věnuje se zejména reportážní, cestovatelské fotografii a fotografii města Olomouce.

V posledních třech letech své fotografie nevystavoval jen ČR, nýbrž i v Bratislavě a jiných slovenských městech díky spolupráci s CzechTourism. Velkému ohlasu se těšila výstava Olomouc z po(d)hledu Tomáše Helíska a naposledy projekt Česko bez bariér, kdy procestoval šest krajů ČR a kromě fotografií také mapoval bezbariérovost turistických lokalit. Na svých foto toulkách se proto i do budoucna chce soustředit na propojení umění s potřebou pomoci osobám s hendikepem nejen při mapování bariér".

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj

Partneři:

Rádio Haná Hdev