Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Životní prostředí
2023

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
Životní prostředí

Vážené dámy a pánové, příznivci zdravého životního prostředí,

životní prostředí, to je voda, vzduch, půda, veškerá fauna a flóra, krajina. Životní prostředí je všudypřítomné, a přesto nebo právě proto, je občas přehlíženo. Jenže čistý vzduch, dostatek vody, životodárná půda, či rozmanitost živočichů a rostlin nejsou samozřejmostí. A v dnešní době obzvláště, kdy jsou všechny tyto "samozřejmosti" těžce zkoušeny globální klimatickou změnou.

A o to víc je potřeba ocenit ty, kteří si toto všechno uvědomují a své myšlenky mění v činy. A právě tyto příklady si zaslouží ocenění, aby se mohly stát inspirací pro ostatní.

Milada Sokolová

Ing. et Ing. Martin Šmídaradní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství


ZÁKLADNÍ INFORMACE K NOMINACÍM A UDÍLENÍ CEN OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2023


 

Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje Ceny za přínos v oblasti životního prostředí. Ovzduší, vodní zdroje, příroda a krajina - to jsou nedílné součásti životního prostředí, které nás obklopují, a o které bychom měli s láskou pečovat. I proto Olomoucký kraj oceňuje a zviditelňuje ty, kterým na stavu životního prostředí záleží.

 

 

Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí 2023 se uděluje na základě nominací veřejnosti, které bylo možné podávat do 31. května 2023. Děkujeme za všechny přijaté návrhy.

 

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME HLASOVÁNÍ, KTERÉ BUDE SPUŠTĚNO 1. ČERVENCE 2023

 

 

Kategorie pro rok 2023:

1. CENA ZA VÝZNAMNÝ POČIN V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podkategorie:

1.1. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - fyzická osoba

1.2. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - právnická osoba

1.3. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - obec

2. CENA ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cena se uděluje konkrétní osobě (nikoliv organizaci či skupině osob) s vazbou na Olomoucký kraj a to za celoživotní přínos v oblasti životního prostředí

3. CENA ZA VÝZNAMNÝ POČIN V SEPARACI A RECYKLACI ODPADŮ

Podkategorie:

3.1. Cena za významný počin v separaci a recyklaci odpadů - právnická osoba

3.2. Cena za významný počin v separaci a recyklaci odpadů - obec

 

 

Nominace na udělení Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí 2023 může navrhnout jakýkoliv občan nebo i organizace především z území Olomouckého kraje.

O udělení cen rozhodne na základě vyhodnocení obdržených návrhů Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

 

4. CENA VEŘEJNOSTI ZA PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cena veřejnosti se uděluje na základě výsledku hlasování veřejnosti pro některého z nominovaných ve výše uvedených kategoriích, a to podle počtu hlasů doručených v období spuštění hlasování. Započítává se pouze jeden hlas z jedné e-mailové adresy. Hlasování bude probíhat od 1. července 2023 až do 31. srpna 2023, a to prostřednictvím tlačítka DÁT HLAS u jednotlivých nominovaných v sekci HLASOVÁNÍ.

Soubor kandidátů na Cenu veřejnosti sestaví hodnotící komise na základě doručených nominací v jednotlivých kategoriích.

 

Kompletní pravidla ZDE

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg

Partneři:

Rádio Haná Hdev