Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Sociální oblast
2024

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
Sociální oblast

Vážené dámy a vážení pánové,

znáte někoho, kdo působí v sociální oblasti a pomáhá se srdcem na dlani?

Měli jste v roce 2023 dobrou zkušenost s pomocí odborníka, setkali jste se s člověkem, který se obětavě stará o svého rodinného příslušníka nebo o jinou osobu (např. svého souseda)? Nebo víte o člověku, který svůj život zasvětil zlepšení podmínek pro osoby se zdravotním postižením?

Dejte mu nominací najevo, že na jeho činnosti záleží a jeho přínosu si v Olomouckém kraji vážíme.

Nominací na Ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani za rok 2023 je možné poděkovat poskytovateli sociální služby, ocenit zaměstnance této služby (pracovníka v sociálních službách či zdravotnického nebo pedagogického pracovníka, nebo jiného odborníka, třeba psychologa, nebo pochválit ředitele, provozního pracovníka), vyjádřit poděkování sociálnímu pracovníkovi (nově je možno ocenit i sociálního pracovníka nejen v sociálních službách či ve veřejné správě, ale i např. ve zdravotnictví, školství, vězeňství apod.).

Nominace může směřovat i jiným pracovníkům ve veřejné správě (na úřadech obcí a měst apod.). Návrh může vyzdvihnout inovaci, ocenit filantropa. V neposlední řadě může být i poděkováním a motivací do další nelehké činnosti neformálním pečujícím nebo oceněním celoživotního přínosu v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (v rámci ceny pojmenované po Mgr. Milanu Langerovi, významné osobnosti na tomto poli, která nás navždy opustila v roce 2019).

Od 1. 4. do 31. 5. 2024 bude možno podat návrh na ocenění – nominační formulář a další informace níže.

Pokud víte o takové osobě či subjektu, neváhejte ji/jej nominovat na Ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani za rok 2023.

Těšíme se na Vaše nominace.

 

S přáním pěkného jara

Milada Sokolová

Mgr. Ivo Slavotínek1. náměstek hejtmana OK pro oblast sociálních věcí a záležitosti seniorů

ZÁKLADNÍ INFORMACE K NOMINACÍM A UDÍLENÍ CEN PRO LIDI SE SRDCEM NA DLANI (dále jen „Ceny“)

– ZA PŘÍNOS V ROCE 2023

 

Kompletní pravidla - Řád pro udělování Cen naleznete zde: ŘÁD

 

Návrhy na udělení Cen podávejte v období od 1. 4. 2024 do 31. 5. 2024 prostřednictvím formuláře zde: NOMINAČNÍ FORMULÁŘ

 

Případné dotazy směřujte na pracovnice oddělení sociální pomoci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje:
Mgr. Olga Nepšinská, 585 508 451, o.nepsinska@olkraj.cz; Mgr. Pavlína Zlámalová, 585 508 570, p.zlamalova@olkraj.cz; Mgr. Martina Šterclová, 585 508 242, m.sterclova@olkraj.cz; Mgr. Naděžda Nováková, 585 508 210, n.novakova@olkraj.cz.

 

Hodnocení doručených návrhů na udělení Cen (v 9 kategoriích včetně podkategorií) Odbornou porotou jmenovanou Radou Olomouckého kraje proběhne v 2. polovině června 2024.

Hlasování v kategorii Cena veřejnosti se uskuteční v období od 15. 6. 2024 do 15. 8. 2024. Vyhodnocení Cen bude předloženo na jednání Rady Olomouckého kraje dne 26. 8. 2024 a Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 16. 9. 2024.

Slavnostní předávání Cen proběhne v rámci akce „Týden sociálních služeb“, a to 8. 10. 2024.

 

KATEGORIE, VE KTERÝCH MŮŽETE NOMINOVAT

 

KATEGORIE:

 • poskytovatel sociální služby - subjekt, který má oprávnění poskytovat sociální službu dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“),
 • profesionál pracovník v sociální službě (zaměstnanec subjektu, jež má oprávnění poskytovat sociální službu dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona o sociálních službách), sociální pracovník (zaměstnanec vykonávající činnosti sociálního pracovníka dle § 109 a splňující předpoklady dle § 110 zákona o sociálních službách), s výjimkou sociálního pracovníka ve veřejné správě nebo zdravotně-sociální pracovník (§ 10 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon o nelékařských zdravotnických povoláních“/):
  • pracovník přímé péče pracovník v sociálních službách (§ 115 odst. 1 písm. b) zákona o sociálních službách), zdravotnický pracovník (§ 115 odst. 1 písm. c) zákona o sociálních službách, s výjimkou zdravotně-sociálního pracovníka),
  • sociální pracovník (vykonávající činnosti sociálního pracovníka dle § 109 a splňující předpoklady dle § 110 zákona o sociálních službách, s výjimkou sociálního pracovníka ve veřejné správě), zdravotně-sociální pracovník (§ 10 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), pedagogický pracovník, manželský nebo rodinný poradce a další odborný pracovník v sociálních službách (115 odst. 1 písm. d) a e) zákona o sociálních službách),
  • provozní zaměstnanec – v sociální službě, např. ředitel, kuchař, uklízeč, údržbář atd.,
 • veřejná správa – instituce veřejné správy nebo zaměstnanec instituce veřejné správy (např. zaměstnanec zařazený do orgánu obce, kraje, orgánu státní správy, a to včetně zaměstnance vykonávajícího povolání sociálního pracovníka), který se zabývá problematikou osob se zdravotním postižením či osob s jiným znevýhodněním v rámci výkonu svého povolání,
 • inovace – subjekt, který vyvinul a/či implementoval inovace (technické, sociální ad.), které jsou přínosem pro osoby se zdravotním postižením či osoby s jiným znevýhodněním,
 • filantrop – fyzická osoba/skupina osob nebo právnická osoba, která vyvíjí humanisticky motivovanou činnost (s výjimkou dobrovolnické činnosti), nebo jako poděkování sponzorovi, který se významně podílel na činnosti organizace vyvíjející činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením a/či organizace vyvíjející činnost ve prospěch osob s jiným znevýhodněním,
 • neformální pečující - fyzická osoba/skupina osob, která osobně zajišťuje péči o rodinného příslušníka či jinou osobu se zdravotním postižením a/či osobu s jiným znevýhodněním,
 • Cena Milana Langera – fyzické osobě za celoživotní přínos v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením nebo jiné práce ve prospěch osob se zdravotním postižením

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj

Partneři:

Rádio Haná Hdev