Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
2024

Představení společenské odpovědnosti (CSR)

Společenská odpovědnost ideově vychází z tzv. CSR (Corporate Social Responisbility), znamená dobrovolné začleňování sociálních a ekologických hledisek nejen do každodenních firemních operací, ale i v zodpovědném chování se ke svému okolí.

Garantem regionálních soutěží za společenskou odpovědnost v jednotlivých krajích je Rada kvality ČR, ta spolu s certifikovanými CSR hodnotiteli účastníky soutěže posuzuje na základě vyplněného dotazníku.

Cílem soutěže je ocenit firmy a organizace veřejného sektoru, které jsou v kraji aktivní při realizaci principů CSR a jsou v této oblasti vzorem ostatním subjektům Olomouckého kraje.

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI:

 • dobrovolnost (nad rámec legislativy),
 • transparentnost/důvěryhodnost (nezastírání informací pro zainteresované strany),
 • zohlednění potřeb zainteresovaných stran (být „slušným sousedem“, plnit dle možností jejich potřeby),
 • komplexnost (uplatňování přístupu „Triple-Bottom-Line“ - tzn. soustředění aktivit do tří základních oblastí - ekonomické, environmentální a sociální),
 • průběžnost (ne nahodilé aktivity),
 • dlouhodobost (nejde o zbytečné vyhazování peněz, aktivity v rámci společenské odpovědnosti organizací jsou investicí do budoucího rozvoje organizace – udržitelnost)

 

Jedná se o dobrovolné aktivity, které jsou vykonávány tzv. nad rámec legislativních požadavků a naplňují charakter hesla „nabídnout víc, než co zákon ukládá a společnost očekává“. Organizace se tak stává atraktivním zaměstnavatelem, žádaným partnerem ale i vzorem pro ostatní.

Společenská odpovědnost (CSR) se netýká pouze soukromého sektoru, podnikatelských subjektů, ani není výsadou výhradně velkých organizací.

Společenskou odpovědnost (CSR) mohou ve svém řízení, rozhodování a každodenním provozu uplatňovat všichni bez rozdílu zaměření a velikosti.

 

Možný profit organizace, které společenskou odpovědnost uplatňují:

 • větší transparentnost
 • posílení důvěryhodnosti
 • dlouholetá udržitelnost firmy/úřadu
 • zvýšení loajality a produktivity zaměstnanců
 • atraktivnost pro potenciální zaměstnance (možnost získat kvalitní zaměstnance)
 • budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu nebo v regionu
 • odlišení od konkurence
 • příležitost pro inovace
 • zmenšení nákladů na management rizik
 • budování politického kapitálu
 • vedení dialogu a budování vztahů důvěry s okolím a z toho vyplývající vzájemné pochopení
 • snížení rizik bojkotů a stávek
 • přímé finanční úspory spojené s ekologickou praxí

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj

Partneři:

Rádio Haná Hdev