Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Životní prostředí
2024

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

A o co se
vlastně jedná?

Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje Ceny za přínos v oblasti životního prostředí. Ovzduší, vodní zdroje, příroda a krajina - to jsou nedílné součásti životního prostředí, které nás obklopují, a o které bychom měli s láskou pečovat. I proto Olomoucký kraj oceňuje a zviditelňuje ty, kterým na stavu životního prostředí záleží.

Více informací o pravidlech najdete v sekcích PRAVIDLA, hlasovat pro své favority jste mohli ZDE.

Recyklace plastů a ochrana lesů. Ceny kraje znají vítěze!

Obce, firmy i jednotlivci uspěli ve třetím ročníku udílení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Lidé mohli prostřednictvím webových stránek cenykraje.cz vybírat z dvaadvaceti nominací. Rozhodovalo se ve třech kategoriích, volila se také cena veřejnosti.

Cenu veřejnosti obdržel in memoriam Petr Skočdopole, který se zaměřoval na ochranu lesů a osvětu veřejnosti. V kategorii recyklace odpadů skončila na prvním místě firma Remarkplast provozující moderní zařízení na recyklaci termoplastů. Za dlouhodobý přínos životnímu prostředí získala cenu kraje Zuzana Ochmanová, jež se zaměřuje na společný postup měst a obcí při nakládání s komunálním odpadem.

„Mezi dalšími oceněnými je například městys Brodek u Prostějova a Vojenské lesy a statky ČR. Brodek se zasloužil o přírodě blízká protipovodňová opatření a vojenské lesy vybudovaly krásnou naučnou stezku k pramenu Odry,“ dodal Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.

Udílení cen proběhlo ve středu 20. října večer v lesnické škole v Hranicích. Medailonky najdete na našich stránkách a zde je celkový výčet vítězů.

Slavnostní udílení Cen v oblasti životního prostředí 2021

Cena za významný počin v ochraně životního prostředí

Podkategorie - Fyzická osoba:

 1. Vítěz - Ing. Petr Skočdopole - in memoriam

Podkategorie - Právnická osoba:

 1. Vítěz - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
 2. CHKO Litovelské Pomoraví
 3. Technické služby města přerova, s.r.o.
 4. Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
 5. EKO-KOM, a.s.

Podkategorie - Obec:

 1. Vítěz - Městys Brodek u Prostějova
 2. Ing. Milada Sokolová / Statutární město Prostějov

Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

 1. Vítěz - Ing. Zuzana Ochmanová
 2. Ivo Háger
 3. Jaroslav Marx
 4. MJM agro, a.s.
 5. Vojtěch Hubálek, DiS.
 6. Ing. Petr Skočdopole - in memoriam
 7. Mgr. Martina Huběnková
 8. TYTO, z.s.
 9. Mgr. Jiří Pospíšil
 10. Barbora Šimečková
 11. Ing. Hana Komárková
 12. doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
 13. Ivana Kalodová, předsedkyně Spolku pro Holický les

Cena za významný počin v recyklaci a využití odpadů

 1. Vítěz - Remarkplast s.r.o.
 2. Město Šumperk

Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí 2021

 1. Vítěz - Ing. Petr Skočdopole - in memoriam

Vážené dámy a pánové, příznivci zdravého životního prostředí,

letošní ročník cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí zná vítěze. Podrobně se s nimi můžete seznámit právě na tomto webu. A nejen s nimi, ale také se všemi nominovanými, protože také oni si zaslouží naše poděkování.

Za co? Za to, že jim svět, ve kterém žijeme, není lhostejný, že dbají o čistou vodu, vzduch i půdu. Protože právě tohle je dědictví, které odkážeme generacím, jež nastoupí po nás.
A je v zájmu nás všech, aby byl tento odkaz co možná nejlepší. Už jen proto, že na Zemi nejsme pány, ale jenom jejími hosty.

Děkuji také všem lidem, kteří se do hlasování pomocí internetových stránek zapojili, a pomohli tak určit vítěze jednotlivých kategorií i samotné nominace. Olomoucký kraj se už začíná připravovat na další ročník cen. Věřím, že bude stejně povedený jako ten letošní.

Martin Šmíd

Ing. et Ing. Martin Šmída,radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství

CENA VEŘEJNOSTI

Ivo Háger

Představení nominovaného

Ivo Háger je majitelem firmy HAGER PODLAHY, ale především občan, kterému není lhostejné, v jakém prostředí žije. Je poznamenaný skautskou výchovou a pro ochranu životního prostředí je ochoten udělat cokoliv.

Důvod nominace

Již více než rok vytrvale každé nedělní ráno odchází z domu s velkým igelitovým pytlem a sbírá odpadky na oblíbeném místě všech automobilistů mezi Slavonínem a Nedvězím, známém pod názvem "na vyhlídce" a vzápětí po cestě domů i podél silnice Zolova.

Pokud je odpadu tolik, že jej neunese, využije více pytlů, které pak sváží autem domů a skladuje v garáži, aby jej mohl nechat (po dohodě s technickými službami města Olomouce) svézt při pravidelném 14denním svozu komunálního odpadu.

Jako předseda místní části Slavonín zorganizoval několik likvidací černých skládek, kterých se vždy aktivně účastnil a dokázal získat i velkou podporu kamarádů, známých i místních obyvatel. Slavonín se tak díky jeho starosti a pravidelné péči stává krásným místem k vycházkám do přírody.

Jaroslav Marx

Představení nominovaného

Jaroslav Marx působí jako pedagog volného času v oddělení přírodních věd Domu dětí a mládeže Olomouc.

Důvod nominace

Z jeho oddílu pochází spousta zapálených přírodovědců s velkým srdcem a citem pro ekologii.

MJM agro, a. s.

Představení nominovaného

MJM agro, a. s. je společnost s 30letou tradicí v oblasti služeb pro zemědělskou výrobu. Společnost je aktivní v celé ČR, přesto nejužší spolupráce se zemědělci je orientovaná do Olomouckého kraje. Přínos společnosti pro obohacení nabídky služeb vždy spočíval v inovativnosti a zavádění moderních metod a technologií. S pomocí poznatků z výzkumných projektů se už od 90 let podařilo do praxe zavést řadu prvků, které nejen zvyšují efektivitu výroby, ale přispívají také k ochraně životního prostředí.

Důvod nominace

Systém pro precizní zemědělství PREFARM® je budován od roku 1997. První technologie byla získána z USA, ale v podmínkách českého zemědělství bylo nutné vybudovat vlastní systém. Dnes, po 23 letech, je PREFARM® v různých podobách aplikován na 400 000 ha, z toho jen v Olomouckém kraji u 60 farem na výměře cca 84 000 ha. Na polích je přesně zmapována kvalita půdy a její fyzikální a chemické vlastnosti, satelitní snímky poskytují pravidelný obraz o růstu plodin, pomocí čidel je mapován výnos.

Veškerá průmyslová hnojiva, přípravky pro ochranu rostlin (POR) a také osiva jsou s využitím GPS navigace a řízeného dávkování aplikována podle zpracovaných map pouze na zóny, kde jsou efektivně využita. Umožňuje to úspory a zvýšení využití hnojiv o 14-15 %, dusíkatých hnojiv o 7-8 %, vápenatých hnojiv o 22-24 %, POR o 5-20 %, osiv o 5 %. Použití je proto cílené a šetrné k životnímu prostředí, živiny z hnojiv nejsou z polí vyplavovány, přípravky na ochranu rostlin nejsou aplikovány zbytečně.

Vojtěch Hubálek, DiS.

Představení nominovaného

Vojtěch Hubálek, DiS, působí ve firmě jako technická podpora v aplikaci technického vývoje a zkoušení v reálném provozu na zemědělských lisech, disponuje bohatými zkušenostmi z praxe i v zahraničí. Reaguje tak na podněty změny klimatu i drobným zlepšením či snižováním možného podílu plastového odpadu v přírodě.

Důvod nominace

Tradiční výrobce zemědělských motouzů JUTA a.s., závod 10, Olomouc, má za více jak 40 leté období od počátku nasazení technologie lisování do obřích hranatých balíků v českém a slovenském zemědělství obrovské zkušenosti. JUTA tak patří svým podílem mezi světové lídry na trhu. Jako reakci na podněty zákazníků přinášejí inovativní zakončení konců motouzů, prvořadě u řady MASTER. Takto zajištěné konce jsou vloženy do středu cívky bez uzlu.

U starších či konkurenčních řešení bylo provedeno zajištění samolepkou, čímž vznikal plastový odpad, který zůstával na poli a mohl se dostat i do sklizené hmoty balíku. JUTALock je z nelaminovaného recyklovaného papíru. Jedná se tak o ekologičtější řešení vůči stávajícím samolepkám a v přírodě snadněji rozložitelný produkt. Při následném použití cívky s tímto novým řešením při vložení do lisu pak obsluha jednoduše vytáhne oba konce zároveň.

Ing. Petr Skočdopole - in memoriam

Představení nominovaného

Absolvent lesnické fakulty v Brně. Uznávaný lesní odborník. V Olomouckém kraji působil od roku 2011 nejdříve na divizi Lipník nad Bečvou, kde působil jako ředitel až do 1. 3. 2015. Od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017 pracoval jako výrobní ředitel ve společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o. V roce 2018 nastoupil do funkce jednatele Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. Bohužel odešel náhle dne 13. 6. 2021 ve věku nedožitých 50 let.

Důvod nominace

Ve své práci podporoval environmentální vzdělávání veřejnosti v projektech naučných stezek, dnů, kdy si veřejnost mohla vyzkoušet sázení stromků, lesnickou pedagogiku a další. Jeho optimistická životní filozofie byla úzce spjatá s lesem: „Vykácená holina neznamená zkázu a prázdnotu. Les tam ve skutečnosti už je, mladý a nízký, to jen my jej nevidíme...“

Zasadil se také o vznik komory církevních lesů, z.s., v rámci Spolku vlastníků obecních lesů, v níž jako předseda aktivně prosazoval moderní lesnictví, založené na principech dlouhodobě udržitelného hospodaření.

Mgr. Martina Huběnková

Představení nominovaného

Mgr. Martina Huběnková je ekologická aktivistka zabývající se aktivní ochranou živočichů a ekologickou výchovou v Uničově.

Důvod nominace

Je hlavní organizátorkou projektu ochrany obojživelníků na lokalitě ve Valšovském Žlebu. Ochránci dlouhodobě realizují záchranné přenosy žab přes frekventovanou silnici a snižují tak významně úhyny při migraci. Při své činnosti v Uničově dlouhodobě pracuje na ekologické výchově.

TYTO, z. s.

Představení nominovaného

TYTO, z. s. je zapsaný spolek, který se dlouhodobě věnuje ochraně dravých ptáků, sov a racka černohlavého v Olomouckém kraji. Původní sdružení ornitologických nadšenců se za posledních 20 let proměnilo ve zkušeného a seriózního partnera při realizaci projektů na ochranu ptáků, autora publikací a odborného poradce.

Důvod nominace

Dlouhodobě provádí monitoring, výzkum, ochranu a hnízdní podporu zvláště chráněných druhů ptáků v Olomouckém kraji. Instalují hnízdní budky pro dravce a sovy, zajišťují sledování a ochranu hnízd tažného druhu ptáka moták pochop na zemi, chrání genofond racka chechtavého a racka černohlavého v přírodní památce Chomoutovské jezero.

Vyvěšují budky pro sovy pálené a poštolky obecné jako podporu biologické ochrany proti hrabošům na polích. Svou dlouhodobou činností přispívají k osvětě veřejnosti a k pochopení funkce dravých ptáků v krajině jako přirozené ochrany proti zemědělským škůdcům.

Ing. Zuzana Ochmanová

Představení nominovaného

Paní Zuzana Ochmanová působí desítky let v oblasti veřejné správy na úseku odpadového hospodářství a ochrany ovzduší. Dříve na Okresním úřadu v Prostějově a po jeho zrušení na Krajském úřadu Olomouckého kraje. Je uznávanou odbornicí v oblasti nakládání s komunálním odpadem.

Důvod nominace

Při svém působení na KÚ byla iniciátorkou zahájení odborných diskusí o možnostech dalšího vývoje nakládání se zbytkovým komunálním odpadem na území Olomouckého kraje. Byla a je, s ohledem na legislativní vývoj, neúnavnou propagátorkou společného postupu měst a obcí při řešení nakládání s odpady vytvořením integrovaného systému nakládání s odpady, který by dodržoval hierarchii nakládání s odpady a přitom byl pro obce ekonomicky výhodnější.

Aktivně se účastnila všech rozhodujících aktů při realizaci tohoto způsobu řešení a tím jsou uzavření memoranda o společném postupu (2011), založení zájmového spolku Odpady Olomouckého kraje (2015) a založení akciové společnosti Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje (2018).

Mgr. Jiří Pospíšil

Představení nominovaného

Od roku 2010 vykonával funkci místostarosty, nyní vykonává funkci prvního náměstka primátora města Prostějov. Od roku 2018 je členem dozorčí rady Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a. s.

Důvod nominace

Řešení problematiky nakládání s komunálními odpady.

Dlouhodobě je činný při řešení problematiky nakládání s komunálními odpady na území Olomouckého kraje. Aktivně vystupuje při řešení této problematiky jak z titulu náměstka primátora Statutárního města Prostějova, tak jako člen dozorčí rady Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje a. s. Za jeho působení se podařilo založit Spolek Odpady Olomouckého kraje z. s., do nějž se podařilo zapojit obce, které představují většinu obyvatel Olomouckého kraje.

Následně byla založena akciová společnost Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., jejímž předmětem činnosti je právě zajištění společného postupu zapojených obcí při nakládání s odpady. Aktivně se podílí na realizaci seminářů a školení pro zástupce municipalit.

Barbora Šimečková

Představení nominovaného

Vedoucí Zbrašovských aragonitových jeskyní. Speleoložka a ochránkyně přírody. Dlouhodobá činnost v ochraně přírody.

Důvod nominace

Paní Barbora Šimečková jako ochránkyně přírody dlouhodobě pomáhá zejména v ochraně jeskyní a při realizaci projektů ekologické výchovy v Teplicích nad Bečvou.

Ing. Hana Komárková

Představení nominovaného

Ing. Hana Komárková je lesní pedagog a specialista ochrany přírody, Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava.

Důvod nominace

Paní Hana Komárková dlouhodobě pořádá a spolupracuje na lesních akcích v Olomouckém kraji např. Den za obnovu lesa, Oslavy lesa na Floře, Den s Lesy ČR, atd. Svojí aktivní činností přibližuje problematiku lesnictví široké veřejnosti a nejmladší generaci, která může mít v budoucnu velký vliv.

doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

Představení nominovaného

Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., (*1968) absolvoval obor Systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po svém studiu zde působí i nadále na Katedře ekologie a životního prostředí, zároveň působí na Přírodovědeckých fakultách Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se mikrobiální ekologií vod a obecně problematikou ekologie a ochrany vodních ekosystémů. Je předsedou České limnologické společnosti.

Důvod nominace

V rámci své vědecké praxe v oblasti aplikované hydrobiologie, biologických hodnoceních a expertizách zaměřených především na bioindikaci kvality vod, faunistický monitoring, hodnocení revitalizačních zásahů na vodní ekosystémy atd. Dlouhodobě vystupuje proti projektu "Kanál Dunaj - Odra - Labe", jehož realizace by nesporně nevratně poškodila celý říční ekosystém v dotčeném území a ovlivnila proudění a kvalitu podzemních vod, které představují nenahraditelný zdroj pitné vody samozřejmě nejen na Olomoucku, ale v celé trase plánovaného záměru.

Jeho dlouhodobým přínosem je samozřejmě i jeho pedagogická činnost na PřF UPOL, kde na Katedře ekologie a životního prostředí vyučuje a garantuje navazující magisterský program Hydrobiologie a tím se podílí na vzdělání nových odborníků a vědeckých pracovníků pro tuto stále velmi aktuální problematiku.

Ivana Kalodová

Představení nominovaného

Ivana Kalodová (nar. 1968) je dětská zdravotní sestra, manželka a matka tří synů. Bydlí v Olomouci – Holici. Od roku 2006 je občanská aktivistka, posléze předsedkyně Spolku pro Holický les a následně také členka Zastupitelstva města Olomouce. Prosazovala a stále prosazuje vytvoření krajinného prvku a rekreačního území „Holický les“ na jižním okraji města Olomouce. V roce 2011 obdržela ocenění Olomouckého kraje pro významné dobrovolníky v oblasti životního prostředí „Křesadlo”.

Důvod nominace

Holický les je realizovaný jako rekreační území v jižní části města Olomouce na ploše asi 34,5 ha. Záměr lesa vznikl kolem roku 2006. Občané založili Spolek pro Holický les. Bylo třeba koordinovat možnosti města a financování. V roce 2013 došlo k výsadbě více než 72 tisíc stromových sazenic a 2 tisíce keřů a vrbin. Celá plocha byla oseta luční travní směsí s příměsí regionálních bylin. Dále bylo vysázeno zatím 44 vzrostlých stromů (celkem je plánováno 494 stromů).

V roce 2018 se podařilo vybudovat napříč lesem cyklostezku, dvě zastřešená odpočívadla a informační tabule. Jsou plánovány další aktivity jako kruhová dráha pro on-line bruslaře, pokračování cyklostezek a dětské hřiště. Zároveň je les součástí protipovodňové ochrany města. Jedná se o projekt, který spojuje nejen současné generace občanů města, ale myslí a propojuje nás s generacemi těch, kteří přijdou po nás.

CHKO Litovelské Pomoraví

Představení nominovaného

Vykonává činnost odborné organizace ochrany přírody v souladu s ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č.114/92 Sb.) a dále vykonává činnost speciální státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny.

Na území chráněné krajinné oblasti rovněž administruje program péče o krajinu a na celém území ČR pečuje o svěřený státní majetek s právem hospodaření pro AOPK ČR.

Důvod nominace

Obnova hnízdní plochy na ostrově na Chomoutovském jezeře.

Technické služby města Přerova, s.r.o.

Představení nominovaného

Hlavními úkoly je postarat se o čistotu města, údržbu zeleně, svoz odpadu, osvětlení města a odstraňování následků zimy. Nedílnou součástí je i správa hřbitovů v Přerově a jeho místních částech a provoz útulku pro zatoulaná zvířata.

Důvod nominace

Za pomoci Technických služeb města Přerova došlo k zprovoznění ( rozšíření) kompostárny s technologií spodního provětrávání s kapacitou 5.500 t (výhledově až 10.000 t), s možností zpracování čistírenských kalů v objemu 500 t (výhledově až 1000 t).

Samotná technologie umožňuje práci v těchto objemech materiálu na přibližně 60 % ploch oproti klasickému způsobu kompostování. Tím došlo k menší potřebě na vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu. Právě zpracování kalů v rámci kompostovacího procesu pak bylo podpořeno dotací 25 % z ITI Olomouckého kraje.

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Představení nominovaného

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), sdružuje vědecké týmy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky, Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Důvod nominace

Vědecký tým v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum vyvinulo řípravek pro zálivku při hydroponickém pěstování plodové zeleniny, který zvyšuje výnosy o pět až deset procent a současně oddaluje stárnutí rostlin, takže ty mohou plodit rovnoměrněji po celou dobu své vegetace. Přípravek získal registraci ÚKZÚZ, což potvrzuje nejen jeho účinnost, ale i nezávadnost pro životní prostředí či samotnou produkci. Pod názvem VegetUp byl zařazen do databáze hnojiv a pomocných přípravků pro hydroponické pěstování, které je v posledních letech v rozmachu.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Představení nominovaného

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (VLS) jsou účelovou organizací hospodařící ve výcvikových prostorech armády.

Důvod nominace

Realizace naučné stezky k pramenu Odry a obnova prameniště řeky Odry.

Naučnou stezku vybudovaly Vojenské lesy vlastními silami s nasazením zaměstnanců státního podniku. Naučnou stezku využívají při návštěvě pramene řeky Odry nejen návštěvníci z řad obyvatel Olomouckého kraje, ale také všichni kdo mají rádi krásnou přírodu a zajímavá místa z ostatních krajů a zahraničí.

EKO-KOM, a.s.

Představení nominovaného

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. byla již v roce 1997 založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží.

Důvod nominace

Environmentální pořady pro děti.

Konkrétně bylo odehráno 14 představení napříč celým Olomouckým krajem s tematikou zaměřenou na výuku správného třídění odpadů v domácnosti. Pořady jsou zaměřeny na děti vyššího předškolního věku a napomáhají tedy dětem při rozlišování materiálů pro třídění odpadů v domácnostech.

Statutární město Prostějov

Představení nominovaného

Důvod nominace

Rekonstrukce objektu Husovo náměstí 67 - EKOCENTRUM IRIS.

Stavba obsahuje novostavbu budovy Ekocentra IRIS na místě původního objektu, který byl z důvodu nevyhovujícího technického stavu zbourán. Jedná se o budovu občanského vybavení Ekoncentra IRIS sloužící pro regionální sdružení Iris, které se zabývá především ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou v oblasti ekologie, ochrany přírody a krajiny. Budova obsahuje prvky modrozelené infrastruktury. Část střechy je zelená, na další části jsou instalovány fotovoltaické panely. Šedá splašková je zaústěna do čističky odpadních vod a po přečištění vedena do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití přečištěných vod v objektu. Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy. Retenční nádrž je vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku.

Městys Brodek u Prostějova

Představení nominovaného

Důvod nominace

Protipovodňová opatření blízká přírodě - Brodek u Prostějova, Za sýpkami.

Jedná se o stavbu suché nádrže, mokřadu a tůní se začleněním do místního ekosystému s novou keřovou a stromovou výsadbou. Výstavbou byla zvýšena biodiverzita předmětné lokality a zvýšena retenční schopnost krajiny zadržením části přívalových dešťů v suché retenční nádrži a části inundačního území, které je v rámci dotčených pozemků.

Město Šumperk

Představení nominovaného

Důvod nominace

V Šumperku se rozhodlo město třídit gastroodpad. Zbytky z kuchyně totiž zabírají asi 1/3 odpadu v popelnici. Gastroodpad pak putuje do bioplynové stanice a mění se v energii. Gastroodpad není běžně tříděná surovina. A je to škoda. Pro město to byla celkem odvaha, ale lidé se do třídění zapojili s vervou. Za první týden po spuštění vytřídili 330 kilo a za druhý týden už dvojnásobek.

Remarkplast s.r.o.

Představení nominovaného

Společnost se dlouhodobě zabývá zpracováním plastových odpadů, zejména z automobilového průmyslu.

Důvod nominace

Provoz moderního zařízení na recyklaci termoplastů.

Dle zpracovaného množství se jedná o jednoho z největších zpracovatelů plastových odpadů v Olomouckém kraji. V roce 2020 se podařilo zrecyklovat více než 5000 tun odpadů.

KATEGORIE, DO KTERÝCH JSTE MOHLI NOMINOVAT

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg TK plus Moravské divadlo Omnis

Partneři:

Rádio Haná Hdev