Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
2023

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Vážené dámy, vážení pánové,

chovat se společensky odpovědně, nejen ve svém podnikání, ale i vůči svému okolí, patří k nosným tématům 21. století. Cílem této soutěže je ocenit a poděkovat vám všem, kteří se takto chovají nad rámec zákonem svěřených povinností.

Pro zhodnocení všech aktivit, které realizujete, je však nutné vyplnit sebehodnotící zprávu pro příslušnou soutěžní kategorii, aby ji mohli následně posoudit manažeři z Rady kvality ČR.

Pro vás, kteří váháte nad přihláškou do soutěže, jsme připravili online semináře, kde se dozvíte jak zprávu vyplnit, dozvědět se více o společenské odpovědnosti.

Těším se na vaši účast v dalším ročníku soutěže a bude mi ctí se s vámi všemi osobně setkat a ocenit vás všechny, kteří jste v této oblasti aktivní.

Prestižní ohodnocení mohou získat podnikatelé, obce s rozšířenou působností i obce, organizace veřejného sektoru (školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace), ale i mikropodniky a živnostníky.

Milada Sokolová

Ing. Jan Šafařík, MBAnáměstek hejtmana pro regionální rozvoj, územní plánování a rozvoje venkova

ZÁKLADNÍ INFORMACE K UDÍLENÍ CEN OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST ZA ROK 2022


 

Olomoucký kraj vyhlašuje 3. ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckéhok kraje za společenskou odpovědnost tzv. CSR (Corporate Social Responisbility).

Cílem této prestižní soutěže je ocenit Vás všechny, kteří jsou aktivní v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti organizací (CSR).

Více informací o pravidlech najdete v sekci PRAVIDLA

Co je společenská odpovědnost a jaké jsou základní principy společenské odpovědnosti? Informace naleznete ZDE

 

Sběr přihlášek a vyplněných dotazníků probíhá do 30. září 2023

 

Olomoucký kraj připravil informační online semináře

Nejen pro zájemce o účast v soutěži doporučujeme BEZPLATNÉ ONLINE SEMINÁŘE. Semináři Vás provede poradkyně v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), paní Zdenka Barošová

Semináře Vám poskytnou informace o společenské odpovědnosti, k průběhu soutěže, jak se přihlásit a vyplnit sebehodnotící zprávu, kdy budou vyhlášeny výsledky soutěže.

Termíny konání online seminářů (PRO JEDNOTLIVÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE):

11., 12. a 13. září 2023

Pro účast na semináři je nutná registrace na odkazu:

PŘIHLÁŠENÍ NA ONLINE SEMINÁŘ

 

Vyhlášené soutěžní kategorie / online seminář

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY (ORGANIZACE) / 11. září 2023

do 50 zaměstnanců

do 250 zaměstnanců

nad 250 zaměstnanců

ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU / 12. září 2023

do 50 zaměstnanců

nad 50 zaměstnanců

OBCE / 13. září 2023

obce s rozšířenou působností

ostatní obce

MIKROPODNIKY, ŽIVNOSTNÍCI / 11. září 2023

Přihláška do soutěže: 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Dotazníky pro soutěžící:

  DOTAZNÍK PODNIKATELSKÝ SEKTOR 2023.docx

DOTAZNÍK PODNIKATELSKÝ SEKTOR 2023.pdf

DOTAZNÍK VEŘEJNÝ SEKTOR 2023.docx

DOTAZNÍK VEŘEJNÝ SEKTOR 2023.pdf

DOTAZNÍK OBCE 2023.docx

DOTAZNÍK OBCE 2023.pdf

DOTAZNÍK MIKROPODNIK, ŽIVNOSTNÍK 2023.docx

DOTAZNÍK MIKROPODNIK, ŽIVNOSTNÍK 2023.pdf

 

Informační plakát k soutěži:

Informační plakát_pdf

 

Uchazeči odpovídají na otázky a uvádějí, jaké činnosti plánují a realizují, a jaké jsou schopni předložit podklady o jejich existenci i opatřeních stávajících, případně budoucích.  

Všechny informace o účastnících Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost (sebehodnotící dotazníky a hodnotící zprávy, včetně bodového hodnocení) se považují za citlivé a nejsou poskytovány třetím stranám. Hodnotitelé, členové rady a osoby, které se při řízení, organizaci a zabezpečení Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost dozvěděli informace o účastnících, mají povinnost zachovávat mlčenlivost. 

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj

Partneři:

Rádio Haná Hdev