Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
2023

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Vážené dámy, vážení pánové,

chovat se společensky odpovědně, nejen ve svém podnikání, ale i vůči svému okolí, patří k nosným tématům 21. století. Cílem této soutěže je ocenit a poděkovat vám všem, kteří se takto chovají nad rámec zákonem svěřených povinností.

Pro zhodnocení všech aktivit, které realizujete, je však nutné vyplnit sebehodnotící zprávu pro příslušnou soutěžní kategorii, aby ji mohli následně posoudit manažeři z Rady kvality ČR.

Pro vás, kteří váháte nad přihláškou do soutěže, jsme připravili online semináře, kde se dozvíte jak zprávu vyplnit, dozvědět se více o společenské odpovědnosti.

Těším se na vaši účast v dalším ročníku soutěže a bude mi ctí se s vámi všemi osobně setkat a ocenit vás všechny, kteří jste v této oblasti aktivní.

Prestižní ohodnocení mohou získat podnikatelé, obce s rozšířenou působností i obce, organizace veřejného sektoru (školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace), ale i mikropodniky a živnostníky.

Milada Sokolová

Ing. Jan Šafařík, MBAnáměstek hejtmana pro regionální rozvoj, územní plánování a rozvoje venkova

ZÁKLADNÍ INFORMACE K UDÍLENÍ CEN OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST ZA ROK 2022Cílem této prestižní soutěže je ocenit Vás všechny, kteří jsou aktivní v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti organizací (CSR).

Více informací o pravidlech najdete v sekci PRAVIDLA

Co je společenská odpovědnost a jaké jsou základní principy společenské odpovědnosti? Informace naleznete ZDE

Informace k soutěži: 

Uchazeči odpovídají na otázky a uvádějí, jaké činnosti plánují a realizují, a jaké jsou schopni předložit podklady o jejich existenci i opatřeních stávajících, případně budoucích.  

Všechny informace o účastnících Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost (sebehodnotící dotazníky a hodnotící zprávy, včetně bodového hodnocení) se považují za citlivé a nejsou poskytovány třetím stranám. Hodnotitelé, členové rady a osoby, které se při řízení, organizaci a zabezpečení Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost dozvěděli informace o účastnících, mají povinnost zachovávat mlčenlivost. 

Olomoucký kraj připravil v roce 2023 informační online semináře

Všechny zúčastněné provedla semináři poradkyně v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), paní Zdenka Barošová

Semináře Vám poskytly informace o společenské odpovědnosti, průběhu soutěže, jak se přihlásit a vyplnit sebehodnotící zprávu, kdy budou vyhlášeny výsledky soutěže. Termíny konání online seminářů (PRO JEDNOTLIVÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE).

 

Slavnostní předávání udílení cen v soutěži se uskutečnilo v pondělí dne 13. listopadu 2023, v prostorách Červeného kostela, VKOL v Olomouci. 

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST ZA ROK 2022 BYLY UDĚLENY. PŘEDSTAVUJEME VÁM VÍTĚZE V KAŽDÉ KATEGORII:

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců

 1. místo: Sociální družstvo Stabilita Olomouc „Naše Café“
 2. místo: České překlady a.s.

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců

 1. místo: Řetězárna a.s.
 2. místo: Smurfit Kappa Olomouc s.r.o.
 3. místo: EKT CZ k.s.

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců

 1. místo: TDK Electronics s.r.o.
 2. místo: GRANITOL a.s.
 3. místo: Innomotics, s.r.o., Elektromotory Mohelnice

KATEGORIE: Obce s rozšířenou působností

 1. místo: Statutární město Olomouc
 2. místo: Statutární město Přerov
 3. místo: Město Jeseník

KATEGORIE: Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců

 1. místo: Městská policie Prostějov

KATEGORIE: Organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců

 1. místo: Městská kulturní zařízení Šternberk, příspěvková organizace
 2. místo: MAS Šternbersko o.p.s.

KATEGORIE: Ostatní obce

 1. místo: Velká Kraš

KATEGORIE: Mikropodnik, živnostník

 1. místo: Eva Nevrlá 

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ: za přínos v uplatňování principů společenské odpovědnosti v Olomouckém kraji za rok 2022.

Speciální ocenění pro Nemocnici Šumperk a.s.

ČESTNÁ UZNÁNÍ ZA ÚČAST V SOUTĚŽI:

MAPO Group a.s.

PRECHEZA a.s.

Všem vítězům i oceněným srdečně gratulujeme, těšíme se na další ročník v roce 2024. 

 

 

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj

Partneři:

Rádio Haná Hdev