Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
2024

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Vážené dámy, vážení pánové,

chovat se společensky odpovědně, nejen ve svém podnikání, ale i vůči svému okolí, patří k nosným tématům 21. století. Cílem této soutěže je ocenit a poděkovat vám všem, kteří se takto chovají nad rámec zákonem svěřených povinností.

Pro zhodnocení všech aktivit, které realizujete, je však nutné vyplnit sebehodnotící zprávu pro příslušnou soutěžní kategorii, aby ji mohli následně posoudit manažeři z Rady kvality ČR.

Pro vás, kteří váháte nad přihláškou do soutěže, jsme připravili online semináře, kde se dozvíte jak zprávu vyplnit, dozvědět se více o společenské odpovědnosti.

Těším se na vaši účast v dalším ročníku soutěže a bude mi ctí se s vámi všemi osobně setkat a ocenit vás všechny, kteří jste v této oblasti aktivní.

Prestižní ohodnocení mohou získat podnikatelé, obce s rozšířenou působností i obce, organizace veřejného sektoru (školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace), ale i mikropodniky a živnostníky.

Milada Sokolová

Ing. Jan Šafařík, MBAnáměstek hejtmana pro regionální rozvoj, územní plánování a rozvoje venkova

ZÁKLADNÍ INFORMACE K UDÍLENÍ CEN HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST ZA ROK 2023Cílem této prestižní soutěže je ocenit Vás všechny, kteří jsou aktivní v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti organizací (CSR).

Více informací o pravidlech najdete v sekci PRAVIDLA

Co je společenská odpovědnost a jaké jsou základní principy společenské odpovědnosti? Informace naleznete ZDE

Informace k soutěži: 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE:

PŘIHLÁŠKA

Přihlaste se vyplněním přihlášky do Ceny hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnostvyplňtě a odešlete dotazník pro příslušnou soutěžní kategorii (dotazníky naleznete níže).

15. dubna - 29. června 2024 - (sběr přihlášek + vyplněných hodnotících dotazníků)

květen 2024 

Olomoucký kraj pro Vás připravil ZDARMA informační online semináře

 

"Seminář k představení společenské odpovědnosti CSR" (registrace ZDE)

14.5.2024 (od 9:00 do 11:00)

"Semináře pro účastníky v soutěži" (registrace ZDE)

28. a 29. května 2024 (v dopoledních hodinách) 

 

Všechny zúčastněné provede semináři poradkyně v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), paní Zdenka Barošová

Semináře Vám poskytnou informace o společenské odpovědnosti, průběhu soutěže, jak se přihlásit a vyplnit sebehodnotící zprávu, kdy budou vyhlášeny výsledky soutěže. Termíny konání online seminářů (PRO JEDNOTLIVÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE).

29. června 2024 - ukončení sběru přihlášek, včetně hodnotících dotazníků

srpen 2024 - hodnocení dotazníků odbornou porotou

září 2024 - udílení ocenění pro vítěze v Olomouckém kraji za rok 2023

 

Soutěžní kategorie:

1. PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

PODKATEGRIE

1.1. do 50 zaměstnanců, 1.2. do 250 zaměstnanců, 1.3. nad 250 zaměstnanců

2. ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU (VČETNĚ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ)

PODKATEGORIE

2.1. do 50 zaměstnanců, 2.2. nad 50 zaměstnanců

3. OBCE

PODKATEGORIE

3.1. obce s rozšířenou působností (ORP), 3.2. obce

4. MIKROPODNIKY, ŽIVNOSTNÍCI 

malé organizace do 10 zaměstnanců a OSVČ

 

Zpracovaný dotazník zašlete nejpozději do 29. června 2024 na emailovou adresu:

r.vasicek@olkraj.cz 

 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE:

PŘIHLÁŠKA

DOTAZNÍKY PRO SOUTĚŽÍCÍ:

MIKROPODNIK, ŽIVNOSTNÍK_DOTAZNÍK.docx

MIKROPODNIK, ŽIVNOSTNÍK_DOTAZNÍK.pdf

OBCE_DOTAZNÍK.docx

OBCE_DOTAZNÍK.pdf

PODNIKATELSKÝ SEKTOR_DOTAZNÍK.docx

PODNIKATELSKÝ SEKTOR_DOTAZNÍK.pdf

ORGANIZACE VEŘEJNÝ SEKTOR_DOTAZNÍK.docx

ORGANIZACE VEŘEJNÝ SEKTOR_DOTAZNÍK.pdf

 

Uchazeči odpovídají na otázky a uvádějí, jaké činnosti plánují a realizují, a jaké jsou schopni předložit podklady o jejich existenci i opatřeních stávajících, případně budoucích.  

Všechny informace o účastnících Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost (sebehodnotící dotazníky a hodnotící zprávy, včetně bodového hodnocení) se považují za citlivé a nejsou poskytovány třetím stranám. Hodnotitelé, členové rady a osoby, které se při řízení, organizaci a zabezpečení Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost dozvěděli informace o účastnících, mají povinnost zachovávat mlčenlivost. 

 

 

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj

Partneři:

Rádio Haná Hdev