Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
2022

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost

 


 

A o co se
vlastně jedná? 

Olomoucký kraj vyhlásil v roce 2022 již 2. ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Cílem soutěže je ocenit podnikatelské subjekty (firmy) a organizace veřejného sektoru, obce, mikropodniky a živnostníky, které jsou aktivní v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti organizací (CSR).

Cílem této regionální soutěže je zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti a zviditelnit ty, kteří se ekologickými a sociálními aktivitami a férovým jednáním zabývají více, než po nich požaduje legislativa.

Více informací o pravidlech najdete v sekci PRAVIDLA

Co je společenská odpovědnost a jaké jsou základní principy společenské odpovědnosti? Informace naleznete ZDE

 

CENY UDĚLENY

Olomoucký kraj má nové držitele Cen hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Slavnostní předávání ocenění za společenskou odpovědnost se uskutečnilo v pondělí 7. listopadu, v Pevnosti poznání Olomouc (Areál Korunní pevnůstky).

Vítěze posoudila odborná hodnotitelská porota z Rady kvality ČR, konečné pořadí schválila porota složená ze zástupců Olomouckého kraje.

Celkem bylo uděleno 19 ocenění a speciální cena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v uplatňování společenské odpovědnosti CSR (Corporate Social Responsibility) za rok 2021.

V Olomouckém kraji je soutěž stále ještě novinkou, letos proběhl teprve její druhý ročník, ale i přesto se ukázalo, že společensky odpovědný může být každý. 

Vítězové v soutěži Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2021:

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců

 1. místo: Designfoods s.r.o. (Via Delicia)

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců

 1. místo: weba Olomouc, s.r.o.
 2. místo: Cement Hranice a.s.
 3. místo: ZD Haňovice

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců

 1. místo: Farmak a.s.
 2. místo: Granitol a.s.
 3. místo: Nemocnice Šumperk a.s.

KATEGORIE: Obce s rozšířenou působností

 1. místo: Statutární město Prostějov
 2. místo: Statutární město Olomouc
 3. místo: Statutární město Přerov

KATEGORIE: Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců

 1. místo: Univerzita Palackého v Olomouci
 2. místo: Czechitas z.ú.
 3. místo: Městská police Prostějov

KATEGORIE: Mikropodniky, živnostníci

 1. místo: BEC družstvo
 2. místo: Sensio.cz s.r.o.
 3. místo: Schaumannův Dvůr s.r.o.

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ: za přínos v uplatňování principů společenské odpovědnosti v Olomouckém kraji za rok 2021

Speciální ocenění pro Czechitas z.ú.

ČESTNÁ UZNÁNÍ ZA ÚČAST V SOUTĚŽI:

MAPO Group a.s.

LINAPLAST s.r.o.

KRYSTOMA s.r.o.

  

Přihláška do soutěže: 

PŘIHLÁŠKA

Dotazníky pro soutěžící:

DOTAZNÍK MIKROPODNIK, ŽIVNOSTNÍK.docx

DOTAZNÍK MIKROPODNIK, ŽIVNOSTNÍK.pdf

DOTAZNÍK OBCE.docx

DOTAZNÍK OBCE.pdf

DOTAZNÍK PODNIKATELSKÝ SEKTOR.docx

DOTAZNÍK PODNIKATELSKÝ SEKTOR.pdf

DOTAZNÍK VEŘEJNÝ SEKTOR.docx

DOTAZNÍK VEŘEJNÝ SEKTOR.pdf

Uchazeči odpovídají na otázky a uvádějí, jaké činnosti plánují a realizují, a jaké jsou schopni předložit důkazy o jejich existenci i opatřeních stávajících, případně budoucích.  

Všechny informace o účastnících Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost (sebehodnotící dotazníky a hodnotící zprávy, včetně bodového hodnocení) se považují za citlivé a nejsou poskytovány třetím stranám. Hodnotitelé, členové rady a osoby, které se při řízení, organizaci a zabezpečení Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost dozvěděli informace o účastnících, mají povinnost zachovávat mlčenlivost. 

"Vážené dámy, vážení pánové,

letošním vítězům srdečně gratuluji a přeji jim mnoho dalších úspěchů. Zaslané dotazníky byly precizně vyplněny a překvapilo mě, kolika společenským aktivitám se finalisté soutěže dobrovolně věnují.

Je to důkaz toho, že společenskou odpovědnost instituce a firmy vnímají jako jeden z důležitých aspektů svého působení. Jsem hrdý, že takové organizace v kraji máme a věřím, že jejich počet se bude do budoucna stále zvyšovat.

Věřím, že být společensky odpovědný je jedním z nosných témat 21. století. Proto mi bude ctí ocenit opět ty z vás, kteří jsou v této oblasti aktivní. Přesvědčíme se o tom ve třetím ročníku Cen hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost v roce 2023."

 

Milada Sokolová

Ing. Jan Šafařík, MBAnáměstek hejtmana pro regionální rozvoj, územní plánování a rozvoje venkova

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg TK plus Moravské divadlo Omnis

Partneři:

Rádio Haná NET4GAS Hdev