Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
2022

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost

 


 

A o co se
vlastně jedná? 

Olomoucký kraj bude v roce 2023 vyhlašovat již 3. ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost.

Cílem soutěže je ocenit podnikatelské subjekty (firmy) a organizace veřejného sektoru, obce, mikropodniky a živnostníky, které jsou aktivní v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti organizací (CSR).

Regionální soutěž v Olomouckém kraji zvýšuje povědomí o společenské odpovědnosti a zviditelňuje všechny soutěžící, kteří se ekologickými, sociálními aktivitami a férovým jednáním zabývají více, než po nich požaduje legislativa.

Více informací o pravidlech najdete v sekci PRAVIDLA

Co je společenská odpovědnost a jaké jsou základní principy společenské odpovědnosti? Informace naleznete ZDE

Harmonogram vyhlášení v roce 2023:

květen 2023 - zahájení soutěže

červen / září 2023 - informační semináře vedené CSR manažerkou

květen - 29. záři 2023 (sběr přihlášek + vyplněných hodnotících dotazníků)

říjen 2023 - hodnocení dotazníků odbornou porotou

listopad 2023 - vyhlášení vítězů v Olomouckém kraji za rok 2022

 

CENY UDĚLENY

Olomoucký kraj má nové držitele Cen hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Slavnostní předávání ocenění za společenskou odpovědnost se uskutečnilo v pondělí 7. listopadu, v Pevnosti poznání Olomouc (Areál Korunní pevnůstky).

Vítěze posoudila odborná hodnotitelská porota z Rady kvality ČR, konečné pořadí schválila porota složená ze zástupců Olomouckého kraje.

Celkem bylo uděleno 19 ocenění a speciální cena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v uplatňování společenské odpovědnosti CSR (Corporate Social Responsibility) za rok 2021.

V Olomouckém kraji je soutěž stále ještě novinkou, letos proběhl teprve její druhý ročník, ale i přesto se ukázalo, že společensky odpovědný může být každý. 

Vítězové v soutěži Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2021:

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců

 1. místo: Designfoods s.r.o. (Via Delicia)

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců

 1. místo: weba Olomouc, s.r.o.
 2. místo: Cement Hranice a.s.
 3. místo: ZD Haňovice

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců

 1. místo: Farmak a.s.
 2. místo: Granitol a.s.
 3. místo: Nemocnice Šumperk a.s.

KATEGORIE: Obce s rozšířenou působností

 1. místo: Statutární město Prostějov
 2. místo: Statutární město Olomouc
 3. místo: Statutární město Přerov

KATEGORIE: Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců

 1. místo: Univerzita Palackého v Olomouci
 2. místo: Czechitas z.ú.
 3. místo: Městská police Prostějov

KATEGORIE: Mikropodniky, živnostníci

 1. místo: BEC družstvo
 2. místo: Sensio.cz s.r.o.
 3. místo: Schaumannův Dvůr s.r.o.

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ: za přínos v uplatňování principů společenské odpovědnosti v Olomouckém kraji za rok 2021

Speciální ocenění pro Czechitas z.ú.

ČESTNÁ UZNÁNÍ ZA ÚČAST V SOUTĚŽI:

MAPO Group a.s.

LINAPLAST s.r.o.

KRYSTOMA s.r.o.

  

Uchazeči odpovídají na otázky a uvádějí, jaké činnosti plánují a realizují, a jaké jsou schopni předložit důkazy o jejich existenci i opatřeních stávajících, případně budoucích.  

Všechny informace o účastnících Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost (sebehodnotící dotazníky a hodnotící zprávy, včetně bodového hodnocení) se považují za citlivé a nejsou poskytovány třetím stranám. Hodnotitelé, členové rady a osoby, které se při řízení, organizaci a zabezpečení Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost dozvěděli informace o účastnících, mají povinnost zachovávat mlčenlivost. 

"Vážené dámy, vážení pánové,

letošním vítězům srdečně gratuluji a přeji jim mnoho dalších úspěchů. Zaslané dotazníky byly precizně vyplněny a překvapilo mě, kolika společenským aktivitám se finalisté soutěže dobrovolně věnují.

Je to důkaz toho, že společenskou odpovědnost instituce a firmy vnímají jako jeden z důležitých aspektů svého působení. Jsem hrdý, že takové organizace v kraji máme a věřím, že jejich počet se bude do budoucna stále zvyšovat.

Věřím, že být společensky odpovědný je jedním z nosných témat 21. století. Proto mi bude ctí ocenit opět ty z vás, kteří jsou v této oblasti aktivní. Přesvědčíme se o tom ve třetím ročníku Cen hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost v roce 2023."

 

Milada Sokolová

Ing. Jan Šafařík, MBAnáměstek hejtmana pro regionální rozvoj, územní plánování a rozvoje venkova

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj

Partneři:

Rádio Haná Hdev