Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
2022

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost

 


 

A o co se
vlastně jedná? 

Olomoucký kraj vyhlásil v roce 2022 již 2. ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Cílem soutěže je ocenit podnikatelské subjekty (firmy) a organizace veřejného sektoru, obce, mikropodniky a živnostníky, které jsou aktivní v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti organizací (CSR).

Cílem této regionální soutěže je zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti a zviditelnit ty, kteří se ekologickými a sociálními aktivitami a férovým jednáním zabývají více, než po nich požaduje legislativa.

Více informací o pravidlech najdete v sekci PRAVIDLA

Co je společenská odpovědnost a jaké jsou základní principy společenské odpovědnosti? Informace naleznete ZDE

 

Do soutěže se můžete přihlásit do 30. září

K přihlášení do soutěže je nutné podat přihlášku a vyplnit sebehodnotící dotazník.

Všechny důležité informace a také návod, jak dotazník zpracovat, získáte na bezplatných online seminářích, které pro 

vás připravil Olomoucký kraj ve spolupráci se CSR manažerkou.

 

Termíny konání online seminářů:

20., 21. a 22. června 2022

12., 13. a 14. září 2022

Pro účast na semináři je nutná registrace na odkazu:

ZDE

Semináře Vám poskytnou informace k průběhu soutěže, jak se přihlásit a vyplnit dotazník (sebehodnotící zprávu), kdy budou vyhlášeny výsledky souteže a jiné užitečné informace. Účast na semináři není podmínkou přihlášení se do soutěže.

 

Soutěž je rozdělena do kategorií:

1. Podnikatelské subjekty

PODKATEGORIE:

1.1. do 50 zaměstnanců

1.2. do 250 zaměstnanců

1.3. nad 250 zaměstnanců

2. Organizace veřejného sektoru (včetně neziskových organizací)

PODKATEGORIE

2.1. do 50 zaměstnanců

2.2. nad 50 zaměstnanců

3. Obce

PODKATEGORIE

3.1. obce s rozšířenou působností (ORP)

3.2. obce 

4. Mikropodniky, živnostníci

malé organizace do 10 zaměstnanců a OSVČ

 

Přihlaste se vyplněním přihlášky do Ceny hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost, vyplňte a odešlete dotazník. 

Vyplňte online přihlášku a zpracovaný dotazník zašlete do 30. září 2022 na emailovou adresu: r.vasicek@olkraj.cz 

Při vyplňování dotazníku zvažte, jaké aktivity v zadaných oblastech realizujete, čím by jste mohli prokázat jejich existenci

a také jaká opatření k dalšímu zlepšování plánujete do budoucna. 

 

Přihláška do soutěže: 

PŘIHLÁŠKA

Dotazníky pro soutěžící:

DOTAZNÍK MIKROPODNIK, ŽIVNOSTNÍK.docx

DOTAZNÍK MIKROPODNIK, ŽIVNOSTNÍK.pdf

DOTAZNÍK OBCE.docx

DOTAZNÍK OBCE.pdf

DOTAZNÍK PODNIKATELSKÝ SEKTOR.docx

DOTAZNÍK PODNIKATELSKÝ SEKTOR.pdf

DOTAZNÍK VEŘEJNÝ SEKTOR.docx

DOTAZNÍK VEŘEJNÝ SEKTOR.pdf

Uchazeči odpovídají na otázky a uvádějí, jaké činnosti plánují a realizují, a jaké jsou schopni předložit důkazy o jejich existenci i opatřeních stávajících, případně budoucích.  

Všechny informace o účastnících Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost (sebehodnotící dotazníky a hodnotící zprávy, včetně bodového hodnocení) se považují za citlivé a nejsou poskytovány třetím stranám. Hodnotitelé, členové rady a osoby, které se při řízení, organizaci a zabezpečení Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost dozvěděli informace o účastnících, mají povinnost zachovávat mlčenlivost. 

„Vážené dámy, vážení pánové,

loňský první ročník soutěže jednoznačně ukázal, že princip společenské odpovědnosti je v Olomouckém kraji důležitým tématem. Svědčí o tom množství přihlášených soutěžících a jejich precizně vyplněné hodnoticí dotazníky. A to jak ze strany organizací podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol a obcí.

Žijeme ve velmi dynamické době. Činnosti podniků i organizací jsou společensky velmi provázány a výstupy ovlivňuji společnost v různých oblastech. V poslední době je tudíž společenská odpovědnost vnímána stále jako větší a větší priorita. Patří ke vyhledávaným nástrojům moderního marketingu a tvoří jednu z hlavních složek konkurenceschopnosti. Proto chceme podpořit a ocenit ty firmy a organizace, které tento odpovědný přístup aplikují ve své praxi.

Nejen pro zájemce o účast v soutěži připravil Olomoucký kraj bezplatné online semináře, kterými Vás provede certifikovaná CSR manažerka. Účast na semináři vás nezavazuje k přihlášení do soutěže. Díky všem těmto aspektům společenské odpovědnosti se daří vytvářet společnost, která se ve svém počínání vrací k osvědčeným hodnotám.

Věřím, že být společensky odpovědný je jedním z nosných témat 21. století. Proto mi bude ctí ocenit ty z vás, kteří jsou v této oblasti aktivní."

 

Milada Sokolová

Ing. Jan Šafařík, MBAnáměstek hejtmana pro regionální rozvoj, územní plánování a rozvoje venkova

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg TK plus Moravské divadlo Omnis

Partneři:

Rádio Haná NET4GAS Hdev